STIHL – 09/05/2012

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Pertinente vragen over zagen.”
Stef: “Zeg Bert, een Stihl, is dat nu eigenlijk echt beter dan een andere kettingzaag?”
Bert: “Maar natuurlijk he Stef, allez, dat is zoals een tripel tegenover een pintje he.”
Stef: “Hoeda?”
Bert: “Eén, ge krijgt meer, twee, ‘t is straffer en drie, ge doet er langer mee.”
Stef: “Ja, behalve wij dan. Tripeltje?”
Voice-over: “Stihl, sterk werk.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het betreurenswaardig om op zo’n manier alcoholconsumptie te promoten en om het gebruik van gevaarlijke machines zoals kettingzagen te linken aan alcoholconsumptie. Er wordt aangezet om meerdere biertjes te drinken door de indruk te wekken dat dit veelvuldig verbruik sympathiek en viriel is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het uiteraard niet zijn bedoeling is om aan te zetten tot drankmisbruik, en al zeker niet in combinatie met het gebruik van zijn machines.
Wat hij in zijn radiospots wel doet, is een kader scheppen waarin mannen onder elkaar het over ‘mannenmachines’ kunnen hebben. Dat kader is in dit geval een café. Uiteraard wordt er in dat café niet met machines gewerkt. Dat zou vrij bizarre radiospots opleveren. Het spreekt ook voor zich dat het om acteurs gaat, die niet drinken tijdens de opnames. Van echt drankmisbruik is dus geen sprake.
Uiteraard wordt er wel geïnsinueerd dat er in dat café gedronken wordt. Pintjes, tripels, en ander lekkers. Wat zou er anders gedronken moeten worden? Watertjes? Dat lijkt de adverteerder niet echt te stroken met het beeld dat de meeste mensen hebben van twee mannen op café, en zou dus opnieuw erg bizarre radiospots opleveren.
De adverteerder gebruikt de cafésetting bovendien al drie jaar. De kans bestaat dan ook dat deze binnenkort verdwijnt om plaats te ruimen voor een andere. Deze klacht lijkt de adverteerder dan ook fel overdreven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat spot een gesprek over kettingzagen laat horen tussen twee mannen op café.

De Jury is van oordeel dat er geen enkel verband wordt gelegd tussen het gebruik van kettingzagen en de consumptie van bier.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot geen enkele aanzetting tot een overmatige consumptie van alcoholische dranken bevat.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STIHL
Product/Dienst: Werktuigen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2012