STEYLAERTS – 15/04/2020

Beschrijving van de reclame

De radiospots gaan als volgt:

Spot 1:
VO: “In maart krijgt u bij Steylaerts uw inloopdouche gratis.”
Vrouw: “Da’s proper.”
VO: “Steylaerts, da’s 5000 m2 inspiratie voor uw badkamerrenovatie, in Lier en in Temse.”

Spot 2:
Vrouw: “Schat, komt eens efkes helpen.”
Man: “Hoho, awel, ge staat daar ferm.”
Vrouw: “Ja, seg. Ik geraak hier gewoon niet meer uit dat bad.”
Man: “Da’s de leeftijd denk ik en uwe garantie is verlopen, da’s erger.”
Vrouw: “Mah, vindt ge dat grappig of wat?”
Man: “Maar nee, garantie is heel belangrijk. Bij Steylaerts bijvoorbeeld krijgen we 10 jaar garantie op onze badkamer en deze maand nog een gratis inloopdouche er bovenop.”
Vrouw: “Oh, is ‘t echt?”
Man: “Ja, da’s zeker. Allez kom, droogt u af, spuit eens onder uw armen en we rijden naar Steylaerts.”
Vrouw: “Yes!”
VO: “Steylaerts, dat is badkamerrenovatie met 10 jaar garantie. Steylaerts, in Lier en in Temse.”

Spot 3:
Vrouw: “Schatteke, kende gij Steylaerts?”
Man: “Nee, dat zegt mij niks.”
Vrouw: “Maar allez, vanop de radio, van de badkamerrenovaties.”
Man: “Nee, dat kan ik niet zeggen.”
Vrouw: “Ge zijt met mijn voeten aan het spelen eh?”
Man: “Da’s zeker dat. Natuurlijk ken ik Steylaerts. Hier, ik heb online al onze afspraak geboekt. Op een uurke hebben we daar onze offerte.”
Vrouw: “Oh, super.”
Man: “En deze maand krijgen we onze inloopdouche helemaal gratis.”
Vrouw: “Amai!”
VO: “Steylaerts, dat is 5000 m2 inspiratie voor uw badkamerrenovatie en altijd met 10 jaar garantie. Steylaerts, in Lier en in Temse.”

De folder vermeldt vooraan naast het logo van de adverteerder “Badkamerrenovatie” en in een cirkel “Gratis inloopdouche”.
Binnenin een afbeelding van een vrouw in een badpak in een inloopdouche, met daarbij onder meer de tekst:
“Gratis inloopdouche - tot 31 maart
Een inloopdouche geeft pure klasse aan uw badkamer. Dankzij de enorme ervaring die Steylaerts heeft met betegelde inloopdouches geniet u altijd van onze 10 jaar garantie. Deze maand krijgt u bij aankoop van een totale badkamerrenovatie uw inloopdouche helemaal gratis! En als kers op de taart krijgt u er nog een Wellness pakket van het luxemerk Rituals bovenop.
Actievoorwaarden op www.steylaerts.be”.
Op een andere pagina van de folder een afbeelding van een vrouw in een jurk die in de douche naast een douchegoot zit, met daarbij onder meer de tekst:
“Goed nieuws! Er mag weer kleur zijn in uw badkamer
Een beetje glamour in uw badkamer? Het Belgische Carrodrain lanceert dit jaar een aantal prachtige nieuwe kleuren voor hun doucheroosters. Met dit kleurenpallet combineert u uw douchegootje perfect met het kraanwerk van uw dromen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame een ‘gratis inloopdouche’ belooft bij het bestellen van een volledige badkamerrenovatie. Bij het bespreken van de badkamerrenovatie bleek de belofte echter enkel te slaan op het aanleggen van de nodige leidingen om de douche te installeren, niet op de douche zelf. Dit is volgens hem duidelijk misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee enigszins verbaasd te zijn over de inhoud van de klacht. Als specialist in badkamerrenovatie lanceert hij al vele jaren op regelmatige tijdstippen promoties waarbij bepaalde producten of diensten van het project bij wijze van korting gratis worden aangeboden. Een van de absolute succesnummers daarbij is de inloopdouche.

Concreet geeft hij een inloopdouchegoot naar keuze van het merk Carrodrain gratis (met een handelswaarde van 399 euro tot 749 euro exclusief plaatsing en btw). Ook de plaatsing van die drain en de nodige technische producten zoals lijm en bouwplaten om de vloer de nodige helling te geven, zijn in de promotie vervat.
Hij visualiseert een en ander door hiervoor 100% korting te geven in de offerte. Indien nodig wordt ook een mobiele douche voor de duur van de werken ter beschikking gesteld. Tijdens een promotieactie kan ook hierop een korting van 100% worden toegepast.

De adverteerder gaf tevens aan dat uiteraard de rest van de renovatie zoals de leidingen, het sanitair en de tegels betalend blijft, onder meer omdat de keuze van die laatste materialen helemaal afhankelijk is van de smaak en het budget van de klant.
Het aanbod geldt ook enkel bij een volledige badkamerrenovatie. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat iemand enkel een (gratis) inloopdouche laat plaatsen.

Op een badkamerrenovatie ter waarde van 20 à 30.000 euro, gaat het hier volgens hem dus wel degelijk om een substantiële korting die dan ook heel erg wordt geapprecieerd door zijn klanten. In de afgelopen 15 jaar heeft hij er alleszins nog nooit een negatieve opmerking over gekregen.
Hij stelt zelfs vast dat veel klanten zich bij het woord inloopdouche enkel de inloopdouchegoot voorstellen. Zij zijn dan ook meestal aangenaam verrast dat ook de plaatsing van de drain en de nodige bijkomende technische producten in het aanbod vervat zitten.
Hij voerde hierbij aansluitend nog aan dat er geen duidelijke definitie beschikbaar is voor het woord “inloopdouche”. Wie deze term googelt vindt tientallen mogelijke definities en omschrijvingen, wat volgens hem de discussie natuurlijk nogal moeilijk maakt.

Gelet op het voorgaande meende de adverteerder dat zijn aanbod minstens voldoet aan het verwachtingspatroon van een gemiddelde, normaal redenerende consument en het mogelijk zelfs nog overtreft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots en folder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de promotionele actie in kwestie betrekking heeft op een gratis inloopdouchegoot naar keuze van een bepaald merk, waarbij ook de plaatsing van die drain en de nodige bijkomende technische producten en desgevallend een mobiele douche voor de duur van de werken in de promotie vervat zitten.
Zij heeft er tevens nota van genomen dat de promotie gepaard gaat met een volledige badkamerrenovatie waarbij de rest van de renovatie zoals de leidingen, het sanitair en de tegels betalend blijft, onder meer omdat de keuze van die laatste materialen helemaal afhankelijk is van de smaak en het budget van de klant, maar dat de adverteerder, mede gelet op een gebrek aan terminologische eenduidigheid van het begrip “inloopdouche”, meent dat zijn aanbod minstens voldoet aan het verwachtingspatroon van een gemiddelde, normaal redenerende consument.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de radiospots respectievelijk het volgende vermelden: “In maart krijgt u bij Steylaerts uw inloopdouche gratis”, “en deze maand nog een gratis inloopdouche er bovenop” en “En deze maand krijgen we onze inloopdouche helemaal gratis” en dat de folder een afbeelding van een volledige gebruiksklare inloopdouche bevat met daarbij de tekst: “Dankzij de enorme ervaring die Steylaerts heeft met betegelde inloopdouches geniet u altijd van onze 10 jaar garantie. Deze maand krijgt u bij aankoop van een totale badkamerrenovatie uw inloopdouche helemaal gratis!”.

De Jury is van mening dat op die manier bij de gemiddelde consument wel degelijk de indruk wordt gewekt dat deze, weliswaar bij een volledige badkamerrenovatie, een volledige gebruiksklare inloopdouche ten belope van een bepaalde minimumwaarde zal ontvangen, en niet slechts een inloopdouchegoot en de plaatsing daarvan.

Zij is derhalve van mening dat de adverteerder de voormelde beperkingen aan zijn promotioneel aanbod kenbaar dient te maken in zijn reclame.

In dit verband heeft zij echter vastgesteld dat de radiospots nalaten om te verwijzen naar het bestaan en de vindplaats van deze beperkingen en dat deze evenmin worden vermeld in de folder. Zij heeft tevens vastgesteld dat op de website van de adverteerder waarnaar de folder verwijst, de actiepagina “Superpromo in maart” er evenmin gewag van maakt.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclameboodschappen in kwestie wel degelijk van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft het bestaan van een specifiek prijsvoordeel in het raam van deze promotionele actie, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclameboodschappen in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclame niet meer in deze vorm te zullen verspreiden.

Adverteerder: STEYLAERTS
Product/Dienst: Badkamerrenovatie
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/04/2020