STANNAH – 06/03/2018

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot toont een oudere man die alleen aan een schaakbord in een park zit. Een tweede oudere man komt erbij staan en de eerste man kijkt blij op.
Man 1: “Jij?”
Man 2: “Ik.”
Man 1: “Ben je ontsnapt?”
Man 2: “Kan je je inbeelden, ik in een rusthuis?”
Man 1: “En je trapproblemen?”
De tweede man wenkt de eerste om hem te volgen en men ziet een beeld van de eerste man die toekijkt hoe de tweede een traplift gebruikt in de traphal van een gebouw.
Man 2: “Hiermee blijf ik gewoon thuis. Het is een Stannah.”
Men ziet de twee mannen terug aan het schaakbord in het park.
Man 2: “Met een Stannah zet ik iedereen schaakmat, ook het rusthuis.”
Man 1: “Ik heb je wel gemist hoor. Schaakmat.”
VO: “Een rusthuis nooit. Een Stannah, ja!”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster, die verpleegkundige is en actief zowel in de thuisverpleging als in een rusthuis, legt men met deze reclame de nadruk op het feit dat men dankzij de traplift nooit nog naar een rusthuis moet. Dit is volgens haar niet realistisch en geeft een zeer negatieve connotatie ten aanzien van de zorg in de rusthuizen. Ze vraagt zich af wat men zou doen zonder deze verzorgingstehuizen met al die bewoners die onmogelijk nog alleen thuis verzorgd kunnen worden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie, waarin twee oudere mannen in beeld worden gebracht aan een schaakbord in een park en de ene aan de andere toont hoe hij thuis kan blijven wonen met behulp van een traplift van de adverteerder.

De Jury is van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klaagster eraan geeft.

Zij is met name van mening dat de spot geen feitelijke claim bevat over de werkzaamheid van de producten van de adverteerder, als zouden deze de garantie kunnen bieden dat een gebruiker ervan in elk geval door toedoen van deze producten thuis zal kunnen blijven wonen en verzorgd worden.

Gelet op deze context, is de Jury tevens van mening dat de spot zich evenmin negatief uitlaat over de kwaliteit van de in rusthuizen geleverde zorgen, maar slechts beoogt om het product van de adverteerder positief naar voor te brengen op een humoristische wijze.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om rusthuizen te denigreren en evenmin van aard is om in hoofde van de gemiddelde consument een verkeerd beeld te creëren wat betreft de gevolgen van het installeren van een traplift.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STANNAH
Product/Dienst: Trapliften
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/03/2018