STAD BRUSSEL – 02/06/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche stelt iemand voor waarvan men alleen de romp ziet, en die een schort draagt, handschoenen en een borstel voor zich houdt (met steel naar beneden en borstelgedeelde naar boven). Op de borstel staat vermeld: "Journée de la propreté - Dag van de netheid 24/04/2010". Daaronder staat: "je participe, ik neem deel. Ensemble gardons Bruxelles nickel - Samen houden we Brussel netjes".

Motivering van de klacht(en)

Klager stelt deze reclame aan de kaak, die volgens hem seksistisch is en het stereotiepe beeld van mannen en vrouwen versterkt. Propere straten belangen alle burgers aan: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Waarom dan nog maar eens het stereotiepe beeld opvoeren van de vrouw die van nature uit huisvrouw is, door enkel en alleen een vrouw af te beelden als schoonmaakster? Waarom heeft men op deze affiche geen volledige familie afgebeeld, elk familielid uitgerust met voorschoot, handschoenen en borstel? Dat zou duidelijk maken dat het over een solidariteitsactie gaat, die beroep doet op elke familie, op elke volwassen burger, op elke jongere en op elk kind dat oud genoeg is mee te doen – of het nu om vrouwen gaat of mannen. Klager vraagt dat de campagne van volgend jaar voor de Dag van de Netheid niet seksistisch zou zijn.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een persoon afbeeldt waarvan men alleen de romp ziet, en die een schort, handschoenen, spons en borstel draagt. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de afbeelding in kwestie geen vrouwelijke elementen op de voorgrond stelt (geen gezicht, geen borsten die op de voorgrond geschoven worden…)

In de veronderstelling dat deze visual gepercipieerd zou worden als zijnde een vrouw , heeft de Jury gemeend dat deze affiche niet van aard is om als seksistisch te worden ervaren, noch elementen bevat die bijdragen tot het bestendigen van stereotypen aangaande de “vrouw-aan-de-haard” of die ingaan tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STAD BRUSSEL
Product/Dienst: Dag van de netheid
Media: Affiche
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/06/2010