STAD ANTWERPEN – 02/11/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website van het Bollekesfeest (onder ‘Nieuws’) zijn er promotiefilmpjes. Drie van de filmpjes illustreren activiteiten van het festival. Het vierde filmpje toont een barman die een Bolleke tapt.
Onder de rubriek ‘Streekproducten’ worden onder meer alcoholhoudende dranken aangeprezen.

Motivering van de klacht(en)

De klager werkt met extreem uitgeslotenen (daklozen, prostituees en ook verslavingszieken, 'junks'). Alcohol is net als heroïne een harddrug. De Stad Antwerpen organiseert jaarlijks een massaal 'Bollekesfeest' met brouwerij De Koninck. De overheid promoot dus een harddrug. Waarbij ook kinderen en jongeren betrokken worden.Via onder meer internet wordt de jeugd aldus ingewijd in het gebruik van alcohol. Met de volle steun van de Stad, met het stedelijk logo en meer.

Dat lijkt de klager op velerlei wijze niet correct. Moreel niet, maar evenmin strafrechtelijk.
Via video's op internet, worden kinderen en jongeren gelinkt aan alcohol. Met één die alcohol aanprijst + reclame. En twee die kinderen en jongeren aanzetten te komen. Hier worden jongeren duidelijk gelinkt aan het gebruiken van een harddrug, alcohol.

Het is vechten tegen, letterlijk, de 'bierkaai' maar de schaamteloosheid waarmee de stedelijke overheid dit project via de media populariseert is beneden alles.Het betreft het aanprijzen van een roesmiddel dat individueel en maatschappelijk een gewelddadige invloed heeft op onder meer de gezondheid.

Standpunt van de adverteerder

Het Bollekesfeest is een echt stadsfestival met als basisbedoeling de trots van de Antwerpenaar voor zijn stad, de Antwerpse merken, tradities en verhalen in de verf te zetten. Het streefdoel is het gezelligste festival van 't stad te zijn, waar genieten centraal staat. Het is een familie-evenement waarbij in het uitgebreide programma ieder gezinslid aan bod komt. Naast de verscheiden keuze aan eten en drinken vind je er ook een uitgebreid aanbod van kinderanimatie en jeugdactiviteiten. Niet toevallig was daarom de baseline van de reclamecampagne dit jaar: Antwerpen geeft het beste van zichzelf op het Bollekesfeest. Dit reflecteert twee zaken, enerzijds dat u het beste van de stad kan komen ontdekken. Anderzijds is het Bollekesfeest een heel participatief evenement met heel veel zaken waaraan Antwerpenaars zelf kunnen deelnemen.
De eerste reeks sterke Antwerpse merken waarrond het Bollekesfeest is ontstaan, zijn de Antwerpse streekproducten. Het Bolleke van de brouwerij De Koninck is daarbij het bekendste streekproduct. De brouwerij sponsort ook het evenement. Maar het evenement draait niet rond De Koninck. Als hoofdsponsor krijgen zij uiteraard een prominente plaats. Naast hen zijn echter vele andere zaken zeer prominent aanwezig op het evenement.

De adverteerder deelde mee dat hij in zijn mediacampagne op geen enkel moment kinderen of jeugd expliciet of impliciet met het verbruiken van alcohol associeerde. De vier videoboodschappen
zijn onderdeel van een veel bredere campagne en lichten verschillende onderdelen van het programma toe. Slechts in één van de vier videoboodschappen komt er alcohol in beeld: het spotje waar een barman toont hoe je het perfecte Bolleke tapt. In twee andere spots komen jongeren in beeld waarin twee van de vele aspecten van het Bollekesfeest worden belicht en die zich onder meer richten op jongeren en gezinnen. Er wordt nergens een verband gelegd met alcohol en jongeren en op geen enkele manier sporen zij jongeren aan om alcohol te verbruiken.

De adverteerder betreurt ten zeerste dat deze mediacampagne door de klager beschouwd wordt als promotie voor het verbruiken van alcohol door jongeren. Als stad en overheidsinstelling kijkt hij altijd streng toe op de naleving van de deontologische code.

Jurybeslissing

De Jury heeft de vier promotiefilmpjes op de website van het Bollekesfeest bekeken.

Zij heeft vastgesteld dat drie van de promotiefilmpjes activiteiten van het festival en de baseline van de campagne illustreren, zonder dat er naar alcohol verwezen wordt. Het vierde promotiefilmpje toont een barman die een Bolleke tapt maar brengt geen jongeren in beeld. De Jury heeft gemeend dat deze promotiefilmpjes geen link leggen tussen alcohol en jongeren en jongeren niet aanzetten tot alcoholgebruik.

De Jury heeft echter vastgesteld dat het promotiefilmpje dat het Bolleke in beeld brengt de educatieve slogan niet vermeldt, wat strijdig is met art. 11, bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de website, onder de rubriek ‘Streekproducten’, alcoholhoudende dranken aanprijst zonder vermelding van de educatieve slogan, wat ook strijdig is met het Convenant.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames voor het Bollekesfeest (video, website en ook andere dragers zoals brochures, programma, ... ) overal aan te passen waar er alcoholhoudende dranken vermeld of afgebeeld worden, zodat deze de educatieve slogan vermelden conform art. 11, bijlage B van het Convenant.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.
Alle mediakanalen van de stad Antwerpen in verband met het Bollekesfeest zijn aangepast. Zowel bij het promotiefilmpje als bij de streekproducten is de educatieve slogan opgenomen. Andere delen van de mediakanalen van de adverteerder worden zeer kritisch bekeken en aangepast aan de hand van het Convenant. De adverteerder bevestigde tenslotte uiteraard ook in de toekomst strikt rekening te zullen houden met de beslissing van de Jury.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STAD ANTWERPEN
Product/Dienst: Bollekesfeest
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  02/11/2011