SSL HEALTHCARE – 17/02/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een koppel dat het product gebruikt (man masseert benen van de vrouw, vrouw tekent met de gel een vraagteken op haar buik).
Vrouwenstem: Ontdek samen de nieuwe sensuele massagegel en glijmiddel in één. Durex play. Sexperience. Ontdek ook de plezierverhogende glijmiddelen op durexplay.be

Motivering van de klacht(en)

Deze spot is niet geschikt om uitgezonden te worden tijdens uren dat kinderen kijken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat voorafgaand aan het media inkoopproces, deze spot voorgelegd werd aan de exploitanten met het verzoek deze, met het oog op zelfregulering, te beoordelen op inhoudelijk vlak. Aan de hand hiervan werd door de exploitant een tijdstip vastgesteld waarbinnen de commercial volgens de exploitant uitgezonden mag worden. Specifiek voor deze spot golden er bij VMM/VTM geen uitzendbeperkingen. De adverteerder deelde tenslotte zijn uitzendschema mee. Op 3 vertoningen na, hebben alle plaatsingen na 18.00uur plaatsgevonden. De campagne is intussen afgelopen, maar de adverteerder stelt voor om in de toekomst de spot enkel vanaf 18u uit te zenden, onafhankelijk van welke zender en rekening houdend met de beperkingen van de exploitant.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een koppel toont dat het product gebruikt (man masseert benen van de vrouw, vrouw tekent met de gel een vraagteken op haar buik). Er wordt geen geslachtsgemeenschap in beeld gebracht.

Gelet op wat voorafgaat en rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bovendien is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard om morele schade toe te brengen aan kinderen of adolescenten.

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne inmiddels afgelopen is en dat de adverteerder er zich toe verbindt om in de toekomst deze spot enkel uit te zenden na 18u.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SSL HEALTHCARE
Product/Dienst: Durex Play
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/02/2009