S&S – 26/09/2001

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een mannelijke stem horen, met op de achtergrond gerinkel van geldstukken, die zegt : “Monseigneur, il est l'or, l'or de foncer au Cercle des Jeux Expo, pour jouer, pour gagner, pour être RICHE, RICHE, RICHE”. Vervolgens laat men een melodie horen : “Slot, black jack en paardenkoersen, Cercle de Jeux Expo”. Daarna hoort men een vrouwelijke stem die zegt : “Slot, dobbelsteenspel, paardenkoersen, en black jack. U heeft afspraak met het geluk …». Daarna wordt het adres vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als gevaarlijk rekening houdend met het feit dat er meer dan 100.000 gokverslaafden zijn in België. De wettelijkheid van deze reclame moet worden onderzocht.

Jurybeslissing

Alvorens haar advies uit te brengen, heeft de Jury een kopie gevraagd van de vergunning die dient afgeleverd te worden door de Kansspelcommissie, overeenkomstig art. 4 van de wet van 7 mei 1999 op de Kansspelen, Kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Bij ontstentenis van antwoord en overlegging van de gevraagde stukken heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de radiospot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat gelet op het feit dat de lijst van toegelaten spelen recentelijk door de wetgever werd aangepast, deze spot niet meer zal uitgezonden worden.

Adverteerder: S&S
Product/Dienst: Cercle des Jeux Expo
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/09/2001