SPROX – 14/10/2008

Beschrijving van de reclame

Deze reclame toont een vrouw toont in een minirok met schoenen van het merk. Een man met ontbloot bovenlichaam ligt op de grond voor de open haard. De vrouw plaatst haar voet (met schoen van het merk) op zijn buik. De gezichten van de man en de vrouw zijn niet zichtbaar. Slogan boven deze afbeelding: Sprox. Superior Shoes for the Superior Sex.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame brengt geweld in beeld zonder verband met het product. Deze scène toont eerder het einde van een gewelddadig fysiek gevecht, ondanks het gave esthetisch aspect. Rekening houdend met de context en slogan betreft dit werkelijk een aanzetting tot fysiek geweld van vrouwen op mannen.

Zij toont dominantie van een persoon tov een andere persoon: de vrouw bevindt zich in een dominante positie, de man ondergaat deze dominantie zonder te reageren. Het feit dat het aangezicht niet zichtbaar is versterkt de aantasting op de waardigheid van de mens: de mannen zijn niet volledig menselijk.

Zij roept sexisme op : zoals de slogan oorspronkelijk en ondubbelzinnig weergeeft , gaat het om dominantie van het ene geslacht tov het andere geslacht dat gerechtvaardigd wordt in naam van een vermeende superioriteit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie niet discriminerend of seksistisch bedoeld is.

Hij deelde mee dat het concept van de advertentie is dat de zelfbewuste en modieuze vrouw perfect in staat is om haar eigen keuzes te maken, zonder mannelijke inmenging en zonder daarvoor van zichzelf een lustobject voor mannen te moeten maken. Vandaar dat de afgebeelde mannen met enige verbazing toezien hoe de vrouw zich, dankzij haar keuze voor Sprox-schoenen, zelfzeker voelt in de man-vrouwrelatie. Hiermee geeft deze campagne een beeld van vrouwen dat ingaat tegen het beeld dat de reclame-industrie maar al te vaak geeft van man-vrouwrelaties, zijnde de man als superieur aan de vrouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een vrouw toont in een minirok met schoenen van het merk. Een man met ontbloot bovenlichaam ligt op de grond voor de open haard. De vrouw plaatst haar voet (met schoen van het merk) op zijn buik. De gezichten van de man en de vrouw zijn niet zichtbaar. Slogan boven deze afbeelding: Sprox. Superior Shoes for the Superior Sex.

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding gelijkaardig is aan de andere afbeeldingen (zwembad) die reeds onderzocht werden door de Jury. Ook voor de afbeelding in kwestie (open haard) heeft de Jury gemeend dat deze een duidelijke knipoog bevat en niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument. De Jury is van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om gepercipieerd te worden als kleinerend of discriminerend ten aanzien van mannen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SPROX
Product/Dienst: Schoenen
Media: Internet
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2008