SPROX – 05/06/2008

Beschrijving van de reclame

Visual 1

De advertentie met als titel “SPROX. Superior Shoes for the Superior Sex.” toont een vrouw in mini-jurk met rode schoenen van het merk, die een man belet uit het zwembad te komen door haar voet op zijn schouder te plaatsen. De man glimlacht.
Onderaan worden 4 andere schoenen afgebeeld met vermelding van de naam van het model en de prijs.
Vermelding van het logo van de adverteerder en zijn website.

Visual 2

De advertentie toont een man die op de rand van een zwembad ligt. Een vrouw met een minirok en rode schoenen met hoge hielen stapt over de pols van de man (de pols bevindt zich tussen de zool en de hiel).

Motivering van de klacht(en)

Het betreft een duidelijk seksistische reclame, die de minderwaardigheid van het mannelijk geslacht expliciet benadrukt. Deze indruk wordt nog eens extra versterkt door mannen in beeld te brengen, die gedomineerd en mishandeld worden. Denigrerend beeld van de mannen in ‘t algemeen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie niet discriminerend of seksistisch bedoeld is.

Hij deelde mee dat het concept van de advertentie is dat de zelfbewuste en modieuze vrouw perfect in staat is om haar eigen keuzes te maken, zonder mannelijke inmenging en zonder daarvoor van zichzelf een lustobject voor mannen te moeten maken. Vandaar dat de afgebeelde mannen met enige verbazing toezien hoe de vrouw zich, dankzij haar keuze voor Sprox-schoenen, zelfzeker voelt in de man-vrouwrelatie. Hiermee geeft deze campagne een beeld van vrouwen dat ingaat tegen het beeld dat de reclame-industrie maar al te vaak geeft van man-vrouwrelaties, zijnde de man als superieur aan de vrouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie een vrouw toont in een mini-rok met rode schoenen van het merk. Ze bevindt zich aan de rand van een zwembad en belet een man uit het zwembad te komen door haar voet op zijn schouder te plaatsen. De man glimlacht.

De Jury is van oordeel dat de advertentie in kwestie een duidelijke knipoog bevat en niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument. De Jury is van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om gepercipieerd te worden als kleinerend of discriminerend tav mannen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De klager stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing m.b.t. de eerste visual en verzocht ook de tweede visual te onderzoeken.

De Jury zetelend in eerste aanleg heeft ook de tweede visual onderzocht. De Jury is van oordeel dat ook de tweede visual een duidelijke knipoog bevat en niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument. De Jury is van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om gepercipieerd te worden als kleinerend of discriminerend tav mannen.

De Jury van hoger beroep heeft beide reclameboodschappen met als slogan “SPROX. Superior Shoes for the Superior Sex.” ten gronde onderzocht.

De Jury van hoger beroep is dezelfde mening toegedaan als de jury zetelend in eerste aanleg.

De Jury van hoger beroep is bijgevolg van oordeel dat het verzoek tot hoger beroep niet gegrond verklaard kan worden.

De beslissing van de Jury van eerste aanleg van 29 april 2008 wordt dus gehandhaafd.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Adverteerder: SPROX
Product/Dienst: Schoenen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/06/2008