SPRL FRAIPONT – 09/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als slogan “Séries spéciales. Prolongation de conditions” toont twee wagens van het merk (Kia Picanto en Kia Rio) met vermelding van hun kenmerken.

Wat Kia Picanto mp3 betreft:
“Equipement spécial Picanto mp3 (au-dessus de la version EX)
- Climatisation manuelle
- Autoradio-CD mp3 avec connexion iPod/USB/Aux
- Couleur métallisée
- Moteur diesel ultramoderne 1.1 CRDi : nerveux (75 CV), économe (4,4 l/100km).
Extrêmement propre : 112g/km, prime écologique gouvernementale de 3%”

Onderaan, vermelding van het logo van het merk en de gegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beweert dat de ultramoderne motor 1.1 CRDi diesel “extrêmement propre (uiterst proper)” is.
Geen enkel voertuig is echter proper. Deze absolute bewering vormt een inbreuk op de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de reclame van zijn importeur hernomen heeft.

Jurybeslissing

Vooreerst, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een absolute bewering bevat (“extrêmement propre”(uiterst proper)) die impliceert dat dit voertuig geen gevolgen heeft voor het leefmilieu. Aangezien deze wagen niet zonder gevolgen is voor het leefmilieu (blijft CO2 uitstoten die schadelijk is voor het leefmilieu), is de Jury van oordeel dat dergelijk absolute bewering strijdig is met art. 7 van milieureclamecode.

Anderzijds, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een logo (eco) gebruikt. Rekening houdend met art. 13 van de voornoemde code, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht of het om een intern of officieel logo gaat. Als het om een intern logo gaat, is de Jury van oordeel dat dit logo verkeerdelijk een officiële goedkeuring oproept. Als het om een officieel logo gaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht te bevestigen dat hij beantwoordt aan de voorwaarden om dit logo in deze context te mogen gebruiken.

Gelet op wat voorafgaat (reclame strijdig met art. 7 en eventueel ook met art. 13), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht deze reclame te wijzigen en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing van de Jury zal naleven (term proper + interne logo worden weggelaten).

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SPRL FRAIPONT
Product/Dienst: Kia
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/06/2008