SPARTA – 27/08/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Met je XL-Call telefoonkaart uit Dag Allemaal kan je voor 50 frank gratis bellen” legt de advertentie uit dat om de telefoonkaart te kunnen gebruiken, op 21 april naar 3 uitzendingen van VTM moet gekeken worden, gedurende dewelke de 3 ontbrekende cijfers van een code van 12 cijfers op de achterzijde van de kaart, die nodig zijn om te bellen, worden bekendgemaakt. Er kan vanop elk vast telefoontoestel voor minstens 50 Fr gratis gebeld worden. 500 kaarten geven het recht om voor 1000 F te bellen.

Motivering van de klacht(en)

Bij het intikken van het 0800 nummer op de kaart vermeld, klinkt steeds de bezettoon en op 18.05.99 werd er gemeld dat de termijn verstreken is, terwijl er op de kaart staat dat deze geldig is tot 31.12.1999. De advertentie wordt beschouwd als bedrieglijk.

Jurybeslissing

Nadat de Jury de adverteerder om uitleg had verzocht, liet deze weten dat de telefoonkaarten tot op het einde van het jaar kunnen gebruikt worden via een gratis 0800-nummer en dat er tijdens de piekuren 1 % kans bestaat dat het nummer niet toegankelijk is. Aan de klager werden een reeks telefoonkaarten toegestuurd, doch deze liet weten dat de kaarten nog steeds niet konden gebruikt worden. Aangezien de correspondentiekosten om voldoening te bekomen hoger zijn dan de geboden winst, heeft de klager zijn klacht ingetrokken. Aangezien de Jury niet in de mogelijkheid is de ware oorzaak van het probleem te achterhalen (overbelasting 0800-lijn, foutief gebruik van de kaart door de klager, incompatibel toestel..enz.), kon het onderzoek van de zaak niet voortgezet worden.

Adverteerder: SPARTA
Product/Dienst: Dag Allemaal/VTM
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/08/1999