SPARRETAIL – 24/12/2013

Beschrijving van de reclame

De foto’s tonen winkelrekken met daarin alcoholische dranken en niet-alcoholische dranken naast elkaar.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit in strijd met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken: de alcoholische dranken zijn niet duidelijk gescheiden van de niet-alcoholische dranken.

Jurybeslissing

Op basis van de foto’s die meegedeeld werden door de klager heeft de Jury vastgesteld dat er geen duidelijke scheiding is in de betrokken winkelrekken tussen de alcoholische dranken en de niet-alcoholische dranken, en dat bepaalde alcoholische dranken zich aldus onmiddellijk naast niet-alcoholische dranken kunnen bevinden.

De Jury is van oordeel dat er aldus risico bestaat op verwarring tussen alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende producten, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkel derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: SPARRETAIL
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/12/2013