SPARRETAIL – 22/05/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat onder meer het volgende:
In rode letters in een gele rechthoek: “1 + 1 GRATIS”.
Naast de afbeelding van twee flessen wijn: “Château Bertin cuvée prestige Saint-Georges Saint-Emilion rood 75 cl”.
Daarnaast: “normale prijs fles € 11,95 – promo prijs fles € 5,98”.
Daaronder in grotere rode letters: “2 voor 11,95”.

Motivering van de klacht(en)

De klager spoedde zich naar de dichtstbijzijnde Spar-winkel om deze wijn te kunnen kopen. Daar zei men hem dat ze een kleine winkel van Spar waren en niet aan de actie meededen. De klager vindt dit bedrieglijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte eerst en vooral dat het geenszins zijn bedoeling is om bedrieglijke reclame te voeren. Hij verschafte vervolgens meer achtergrond over de mogelijke oorzaken en aanleiding van de storing.

Er zijn in België twee formele licentiehouders voor Spar, NV Spar Retail en NV Lambrechts. Beide retailers voeren een apart prijzen-, promo- en mediabeleid. De adverteerder duidt zijn identiteit aan door de vermelding van Colruyt Group maar in de praktijk is dit voor de consument niet altijd helder; de adverteerder werkt hieraan. Het kan dus zijn dat de betrokken winkelier het aanbod niet kon brengen (aangesloten bij de andere groothandel) en hierover onvoldoende uitleg gaf. Beide groothandels werken met zelfstandige ondernemers die ook op zich moeten leren omgaan met deze verschillen.

De adverteerder haalde tevens aan dat al zijn ondernemers, groot en klein zonder onderscheid, vier weken vooraf kunnen intekenen via voorverkoop op aanbiedingen, zodat de adverteerder stock kan reserveren. In dat geval is de ondernemer dus op de hoogte van de komende acties en is hij verondersteld aanbod te voorzien en uit te stallen. Aangezien de adverteerder slechts recentelijk wekelijks in de pers verschijnt met een advertentie heeft hij echter nog niet de juiste ervaring om de impact van bepaalde promoties goed om te zetten in prognoses en zich hierop te baseren voor de inlading. Het juist voorzien van voldoende voorraad is voor een groothandel en voor de ondernemer nog een evenwichtsoefening. In het geval van de Château Bertin had de adverteerder als groothandel zelf een ruime voorraad voorzien, die uiteindelijk toch niet voldoende is gebleken om de vraag te dekken. In andere gevallen kan het dus ook dat de ondernemer te weinig heeft besteld.

De adverteerder deelde vervolgens mee dat hij zich baseert op het principe van samenwerking en overleg met zijn ondernemers en niet volgens directe franchise, wat maakt dat hij zijn ondernemers overtuigt van de meerwaarde van reclame via de pers en hen motiveert om hieraan mee te werken. De adverteerder legt niets op. Een bij Spar Retail aangesloten ondernemer die het aanbod niet volgt, wordt door de dienst verkoop én door het bestuur van ondernemers aangesproken op zijn engagement en dit om het imago van de adverteerder niet te schaden.

Tenslotte haalde de adverteerder aan dat hij in geval van stockonderbreking of tekort beloftebonnen voorziet en er een mogelijkheid tot nabestelling is waardoor de consument steeds geholpen kan worden en bijvoorbeeld een valabel alternatief aangeboden krijgt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie van Spar die onder meer twee flessen wijn voor de prijs van één aanbiedt.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen
- dat deze advertentie uitgaat van één van de twee Belgische licentiehouders voor Spar, met name NV Spar Retail en dat de adverteerder dit beoogt duidelijk te maken door te verwijzen naar de Groep Colruyt;
- dat de mogelijkheid dus bestaat dat de klager een winkel bezocht van de andere Belgische licentiehouder – waarop de advertentie in kwestie dus geen betrekking had;
- dat echter ook voor de winkels van de adverteerder – waarop de advertentie in kwestie wel degelijk betrekking had – geldt dat aan de bij NV Spar Retail aangesloten winkels niet rechtstreeks opgelegd wordt om de commerciële aanbiedingen van de adverteerder te volgen.

De Jury is dienaangaande van mening dat de reclame de consument op onvoldoende wijze informeert over het feit dat niet alle Spar-winkels aan de aangekondigde actie deelnemen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de consument te misleiden en strijdig is met de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen teneinde mogelijke verwarring op dit punt bij de consument te voorkomen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclameboodschap onder meer betrekking heeft op een alcoholhoudende drank en een afbeelding van flessen wijn bevat, en aldus binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken valt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de educatieve slogan vermeld dient te worden, dit overeenkomstig artikel 11 en bijlage B van het Convenant.

Op basis van deze bepalingen en conform artikel 8 JEP reglement, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame op dit punt te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de Jurybeslissing te zullen naleven en de nodige verplichte vermeldingen te zullen opnemen in zijn inlassingen in de pers.

Adverteerder: SPARRETAIL
Product/Dienst: Fles wijn
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/05/2012