SPARRETAIL – 06/01/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie van Eurospar/Spar vermeld bovenaan de logo’s van beide ketens en de vermelding “zie www.sparretail.be voor alle adressen”.
Daaronder bevinden zich verschillende kortingbons.

Op elke bon wordt vermeld:« Geldig tot 10/01/09 in alle SPAR en EUROSPARWINKELS aangesloten bij SPARRETAIL nv. Zie www.sparretail.be voor al onze adressen. SPAR is een lid van de COLRUYTGROEP.”

Onderaan, de logo’s van “spar” en “colruytgroep”.

Motivering van de klacht(en)

Met enkele bons voor allerlei producten trok de klager naar ‘SPAR’ express. Groot was zijn verbazing toen men hem aan de kassa vertelde dat men de desbetreffende kortingsbons niet aannam. Daarenboven was er in de advertentie een bon, gratis 1 spar-tas Panamarenko, ook hier kon hij geen aanspraak op maken.

De klager vroeg zich af of Spar Express geen deel uitmaakt van de keten van de adverteerder? In dat geval meent hij dat de reclame nog bedrieglijker is en stelt voor dat er duidelijkheid geschapen wordt.
 

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de kortingsbons het volgende vermeld wordt :

- “geldig in alle SPAR en EUROSPAR winkels aangesloten bij SPARRETAIL nv”

- “zie www.sparretail.be voor al onze adressen”.

De Jury begrijpt echter dat de consument in kwestie niet de reflex heeft gehad om op de website te gaan checken of de SPAR in kwestie al dan niet deel uitmaakt van de Colruytgroep zoals gepreciseerd in de reclame. Het is inderdaad niet algemeen bekend dat er in België twee onafhankelijke licentiehouders van SPAR zijn (Lambrechts nv en Sparretail nv).

De Jury heeft genoteerd dat beide bedrijven zich hiervan bewust zijn en dat ze commerciële maatregelen nemen om wederzijds de waardebons te aanvaarden.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van mening dat de advertentie niet misleidend is in de zin van art. 94/6 en 94/7 van de WHPC en de voorwaarden van art. 64 van de WHPC naleeft.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SPARRETAIL
Product/Dienst: Waardebonnen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/01/2009