SPAR – 24/02/2021

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat bovenaan de volgende tekst:
“Genieten van een beetje kaas en véél te véél wijn tijdens het jaarlijkse schoolfeest”.
Daaronder de tekst:
“Voor mooie en lekkere momenten zoals deze, daar doen we het voor. En wees gerust, die komen terug. Blijf daarom nog even volhouden, samen met al onze Spar-ondernemers.
Naar welke leuke tafelmomenten kijk jij uit? Laat het iedereen weten met de hashtag #samenerdoor”.
Onderaan #samenerdoor en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager promoot een warenhuisketen hier een overmatig alcoholgebruik als leuke levensstijl voor na de lockdown, terwijl door specialisten gewaarschuwd wordt voor alcoholmisbruik tijdens deze lockdown (en in het algemeen). Dit kan volgens hem erg verwarrend werken voor kwetsbare (alcoholverslaafde) mensen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee de bezorgdheid van de consument omtrent de campagne te begrijpen en vond het daarom belangrijk om het kader rond deze campagne toe te lichten.

Hij verschafte meer informatie over de drie verschillende uitwerkingen en hun verspreidingswijze, en gaf aan dat deze driedelige campagne is vertrokken vanuit een positieve intentie om lezers een hart onder de riem te steken en te verbinden met vrienden en familie in deze moeilijke tijden van corona. Hij wil mensen even laten wegdromen naar fijne en herkenbare momenten van eten en gezellig samenzijn die er (hopelijk) weer snel aankomen, vandaar de quotes met een humoristische insteek.

Met de communicatie wil hij:

- zijn rol als buurtsupermarkt opnemen en zorgen voor positieve boodschappen en perspectief die passen binnen zijn DNA;

- klanten en niet-klanten herkenbare situaties, eet- en tafelmomenten brengen die een lach op hun gezicht toveren;

- bevestigen dat Spar en alle Spar-ondernemers er nog steeds zijn om te helpen, te luisteren, te inspireren en mee naar de toekomst te kijken.

Ondanks zijn goede intenties begrijpt de adverteerder dat de tweede advertentie waarop de klacht betrekking heeft niet bij iedereen kan binnenkomen zoals hij het bedoeld heeft. Hij zal in de toekomst hier bewust meer aandacht aan besteden; de bewuste visual zal dan ook niet meer (digitaal) ingezet worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze advertentie bovenaan de volgende tekst bevat “Genieten van een beetje kaas en véél te véél wijn tijdens het jaarlijkse schoolfeest” (“Déguster un morceau de fromage et un peu trop de vin à la fête annuelle de l’école” in de Franstalige versie), met daaronder onder meer “Voor mooie en lekkere momenten zoals deze, daar doen we het voor. En wees gerust, die komen terug. Blijf daarom nog even volhouden, samen met al onze Spar-ondernemers.”.

Zij heeft er nota van genomen dat volgens de klager de warenhuisketen met de advertentie in kwestie een overmatig alcoholgebruik promoot als leuke levensstijl voor na de lockdown,

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze advertentie kaderde in een ruimere campagne die vertrok vanuit een positieve intentie om lezers een hart onder de riem te steken en te verbinden met vrienden en familie in deze moeilijke tijden van het coronavirus (samen met twee andere analoge advertenties met de teksten “Samen bij ons mama een stukske taart gaan eten … allez twee … of drie dan” en “Zoveel vertellen tijdens je lunch met vriendinnen dat je eten koud wordt”).

De Jury is van mening dat deze intentie ook duidelijk blijkt uit de verschillende campagne-uitingen.

Met betrekking tot de advertentie in kwestie is de Jury met name van mening dat deze, net zoals de andere campagne-uitingen, een clichématige situatie verbeeldt waaraan mensen kunnen denken bij de vraag naar tafelmomenten waarnaar ze uitkijken, zonder deze situatie daarom meteen ook naar voor te schuiven als een wenselijke situatie of een na te streven voorbeeld. Integendeel, in het geval van de betrokken advertentie kan deze naar de mening van de Jury, net door het gebruik van de bewoording “te veel”, evenzeer worden opgevat als een impliciete weergave van de spijt die mensen kunnen ervaren na het stellen van dergelijk gedrag.

In deze context is zij van mening dat deze advertentie niet van aard is om problematisch of laakbaar gedrag aan te moedigen, goed te keuren of in een positief daglicht te stellen.

Zij is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder in de zin van artikel 1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op de verschillende interpretaties waartoe de advertentie in kwestie zich echter kan lenen, getuige waarvan de klacht, is de Jury desalniettemin van mening dat haar tekst ongelukkig gekozen is om de campagnegedachte vorm te geven, en heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren met betrekking tot deze advertentie overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds heeft aangegeven in zijn reactie dat hij begrijpt dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft niet bij iedereen kan binnenkomen zoals hij het bedoeld heeft en dat de bewuste visual dan ook niet meer zal worden ingezet.

Adverteerder: SPAR
Product/Dienst: Spar
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  24/02/2021