SPADEL – 26/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont 2 zwart/wit foto's van eenzelfde vrouw met blote borsten op verschillende tijdstippen. De tekst bij de eerste foto :« Zo ben je zuiver jezelf (1985) » en bij de tweede : « Zo blijf je zuiver jezelf ( 2002)». Onderaan de affiche bevindt zich het logo van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Het is betreurenswaardig het blote menselijk lichaam meer en meer te gebruiken voor om het even welk doel. In een maatschappij waar het kind vergeten wordt, verdwijnen de grenzen van fatsoen. Men moet aan de families de keuze laten om hun kinderen het respect voor het menselijk lichaam bij te brengen en de kinderen de seksualiteit geleidelijk te laten ontdekken i.p.v. hen er op een brutale manier mee te confronteren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de bedoeling had om te choqueren en benadrukt dat de vrouw op een simpele en natuurlijke wijze is afgebeeld zonder provocerend of zelfs suggestief te zijn. De keuze om hetzelfde model 17 jaar later opnieuw af te beelden is bedoeld om de kwaliteiten van het product in de verf te zetten en dit initiatief werd positief onthaald als een geslaagd voorbeeld. Hij heeft eveneens benadrukt dat de naaktheid van de vrouw beperkt is tot haar borsten en dat kinderen en adolescenten ermee vertrouwd zijn dat naaktheid wordt afgebeeld (musea, openbare plaatsen, standbeelden, strand,…). Rekening houdend met de evolutie van de zeden, ziet hij niet in hoe deze reclame in staat zou zijn om morele schade toe te brengen aan kinderen en adolescenten.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de vrouw inderdaad op een natuurlijke wijze werd afgebeeld en dat de afbeelding geen provocerende, obscene of onfatsoenlijke elementen bevat in de context van de huidige samenleving. Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Spa Reine
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/11/2002