SPADEL – 25/10/2007

Beschrijving van de reclame

Spot 1: Een TV-spot toont 2 mannen die aan tafel zitten in een restaurant. Een van hen zegt het volgende : “Ik ben geboren voor een luxeleven, geprogrammeerd. Mij schamen? Waarom? Ik geniet ervan, van de man in de straat. Als ze naar mij opkijken, pure afgunst. Kijk eens naar die clochards, die sukkelaars, die hebben het toch zelf gezocht, die…”. Plots gooit de persoon die tegenover hem zit een glas water in zijn gezicht. Vervolgens wordt het product van het merk getoond.
Vrouwenstem « Spa-Reine, het zuiverende water. Ontdek nu de nieuwe grip van Spa, zacht in de hand, makkelijk draagbaar ».

Spot 2: Een TV-spot toont twee vrouwen die in een woonkamer zitten. Een van de vrouwen zegt: “Ik kom voor de erfenis. Het huis, voor ons. Den inboedel is voor u hé, dan is er hier ook eens iets degelijks in huis. De juwelen heb ik al? Ja, die had ze al aan mij gegeven. Zeg, en den hond? Houden jullie die, dan hebt ge wat affectie. En nu alleen nog maar wachten tot dat ons ma sterft hé”.
Plots gooit haar zus een glas water in haar aangezicht.
Vervolgens wordt het product van het merk getoond.
Vrouwenstem « Spa-Reine, het zuiverende water. Ontdek nu de nieuwe grip van Spa, zacht in de hand, makkelijk draagbaar ».

Motivering van de klacht(en)

Deze advertenties zijn aanstootgevend; totaal gebrek aan respect voor oudere mensen en voor arme mensen, daklozen, zwervers.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze 2 versies reeds verspreid worden sinds september 2006 en dat zij veel positieve reacties uitgelokt hebben. Deze twee spots tonen onfatsoenlijk, immoreel en onaanvaardbaar gedrag, waarop de impulsieve en onmiddellijke reactie volgt om de immorele persoon in kwestie, of gewoonweg de atmosfeer, te zuiveren door hem/haar een glas water van Spa Reine in het aangezicht te gooien. Dit illustreert op overdreven wijze de boodschap dat Spa Reine “zuivert”. Want inderdaad hoewel Spa Reine het lichaam zuivert door ontgifting, spreekt het voor zich dat Spa Reine niets kan doen tegen immoraliteit of onfatsoenlijke uitlatingen. Door middel van deze reclame, stelt Spa respectloos gedrag aan de kaart (een glas water wordt in het aangezicht gegooid van de personen die zich immoreel gedragen) en derhalve is er geen inbreuk op de regels inzake het respect voor de mens, integendeel. Bovendien werd deze boodschap goed begrepen en enthousiast onthaald door het publiek, dit blijkt zowel uit de consumententest die uitgevoerd werden voor de lancering, als uit de positieve reacties die werden ontvangen na de lancering.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat beide spots personen in beeld brengen die onaanvaardbare uitlatingen doen ten aanzien van daklozen, minderbedeelden, … of nog ten aanzien van iemand die op het punt staat te overlijden (erfenis). De reactie van de andere persoon bestaat erin om de persoon met de immorele uitlatingen te zuiveren door hem/haar een glas water (product in kwestie) in het aangezicht te gooien.

Rekening houdend met wat voorafgaat en meer bepaald de “zuiveringsscène” in beide spots, is de Jury van oordeel dat deze spots niet van aard zijn om de menselijke waardigheid aan te tasten van de personen die geviseerd worden door de uitlatingen van de afgebeelde personen en evenmin discriminatie inhouden. De “zuiveringsscène” stelt precies deze respectloze gedragingen aan de kaart.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Spa Reine
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2007