SPADEL – 06/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een hoog modern gebouw waarvoor zich een fontein bevindt. Op de rand van de fontein ligt een geopende en nog halvolle fles van het merk met daarnaast de capsule. Een jonge vrouw in een zomerjurk heeft zich verfrist in de fontein en wandelt op haar blote voeten weg, hetgeen op de rand van de fontein voetafdrukken nalaat. Baseline : ”Spa Marie-Henriette, lichtjes ondeugend. Bruisend van nature. Lichtjes. Maar toch”.

Motivering van de klacht(en)

Het op straat weggooien van een fles is een onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag. Deze firma gaat lijnrecht in tegen de inspanningen van de overheid en associeert haar merknaam met vervuiling van de publieke ruimte. De advertentie is in strijd met art. 2 van de milieureclame-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat “het ondeugend zijn” slaat op de persoonlijkheid van de jonge vrouw die op een warme zomerdag naar een afspraak moet en onderweg water van het merk drinkt waardoor zij ondeugend wordt en het aandurft om zich in de fontein te gaan verfrissen. Op de foto komt zij net uit de fontein: schoenen in de hand, nat kleed, natte voetstappen, en de fles wordt bijkomstig op dat ogenblik. Hij benadrukte tevens dat zijn firma in geen geval kan geassocieerd worden met vervuiling van de publieke ruimte, temeer daar zij veel aandacht besteedt aan milieubeschermingsbeleid.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de advertentie en ondanks de door de adverteerder meegedeelde argumentatie, is de Jury de mening toegedaan dat deze afbeelding van een persoon die een halfvolle fles al liggend achterlaat de indruk wekt deze handeling, die onverantwoord is ten aanzien van het leefmilieu, goed te keuren. In de huidige maatschappelijke context inzake milieubekommernissen en op basis van art. 17 van de IKK-Code, heeft zij dan ook de aanbeveling gedaan deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat hij deze aanbeveling zal opvolgen en de advertentie heeft laten vervangen door een andere advertentie van dezelfde campagne.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Spa Marie-Henriette
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  06/11/2002