SONY PICTURES RELEASING – 23/08/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche voor de film “Salt” toont Angelina Jolie die een wapen vasthoudt. Onderaan wordt de datum 04/08/2010 alsook de website sonypictures.be vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het totaal onverantwoord dat in deze tijden van toenemend geweld (denk o.a. aan alle overvallen met vb. Kalashnikovs en de drieste home-jackings), men getrokken wapens als normaal of verantwoord kan beschouwen.
De klager eist daarom dat deze affiche met onmiddellijke ingang uit het straatbeeld verwijderd wordt. (denk ook eens aan de slachtoffers van deze voornoemde feiten).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiche wel degelijk voorgelegd en goedgekeurd werd door de NMBS.
Iedereen heeft het recht op een eigen mening, maar de adverteerder heeft normale procedure doorlopen en is volgens hem dus zonder probleem in orde met de campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche een uittreksel toont van de film Salt waarbij de actrice Angelina Jolie afgebeeld wordt met een pistool in haar handen.

Daar de afbeelding in kwestie een uittreksel betreft die informatie overbrengt mbt het soort film (actiefilm), is de Jury van oordeel dat deze afbeelding duidelijk fictief van aard is. De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is het publiek te choqueren en evenmin van aard is om aan te zetten tot geweld, noch geweld te banaliseren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SONY PICTURES RELEASING
Product/Dienst: Salt
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/08/2010