SONY – 30/09/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie bevat de headline : « SONY. Trop discrets, vos 6 cylindres en V ?”, gevolgd door de tekst : “ Ca va s'arranger. Dance, house, heavy metal, votre musique ne regarde que vous. Sauf si vous l'écoutez via l'arsenal d'amplis et de baffles du Sony XPLOD P5. Parce qu'avec 1000W à bord, c'est tout le quartier qui va déguster » en toont een afbeelding van de boxen van het merk met op de achtergrond een uitgebouwd voertuig. Onderaan de advertentie bevindt zich het logo van het merk van de boxen en de vermelding : « Sony and XPLOD are registered trademarks of the Sony Corporation, Japan. www.sony.be . You make it a Sony ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is lovend t.a.v. lawaai en aldus onverantwoord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie zich richt tot een specifieke doelgroep die deze producten gebruikt om zich een zekere status aan te meten en erkenning te verwerven in het specifieke milieu. Het gaat om een sociaal fenomeen dat zijn neerslag vindt in tuning- events en meetings. De kenmerken en waarden van de doelgroep zorgen ervoor dat dit merk zich niet kan veroorloven om op een conventionele en conservatieve manier te communiceren. Voor een goed effect van de reclame was het van belang dat de doelgroep zich kon identificeren met het product, vandaar dat de advertentie zich de taal aanmeet van de doelgroep. Hij benadrukte tevens dat het mediaplan enkel steunde op vakbladen teneinde de doelgroep aan te spreken en niet de algemene bevolking.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de argumentatie van de adverteerder, heeft de Jury vastgesteld dat deze advertentie o.a. verschenen is in een halfmaandelijks blad dat deel uitmaakt van de algemene pers, waarmee een ruim publiek bereikt wordt. Het kan dus niet als een vakblad beschouwd worden. De Jury was van oordeel dat de tekst van de advertentie getuigt van een gebrek aan respect voor de medemens en aldus indruist tegen de burgerzin. Daar overeenkomstig art. 1, al 2 van de I.K.K.code iedere reclameboodschap moet worden voorbereid vanuit een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de tekst van deze advertentie te wijzigen en in afwachting hiervan deze advertentie niet meer te verspreiden. In ondergeschikte orde maar in dezelfde geest heeft de Jury de aandacht op art. 17 van de IKK-code (eerbied voor het milieu) gevestigd.

De adverteerder bevestigde dat hij ervoor gezorgd had dat de advertentie niet meer zal verschijnen daar waar het aanleveren van een alternatief nog mogelijk was (advertentie m.b.t. een ander product). Hij maakte tevens een totaal nieuwe tekst over voor voorafgaandelijk onderzoek.

De Jury stelde vast dat de tekst niet langer bezwaarlijke bewoordingen bevat en dus beantwoordt aan haar aanbeveling. Zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: SONY
Product/Dienst: Luidsprekers
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/09/2003