SONY – 13/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een man horen die een toespraak wil houden :
I have a. I have a (we horen dat de man zijn kluts kwijt is).
Mannenstem: Kans gemist? Mis dan deze niet. De Playstation 2 vanaf nu voor 129,99 euro bij Media Markt.
Vrouwenstem: Playstation 2

Motivering van de klacht(en)

Hoe kan men zo'n belangrijke en diepgaande toespraak als die van Martin Luther King belachelijk maken? Omdat het zogezegd humoristisch is ?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn bedoeling er geenszins in bestond om provocerend te zijn.. Hij legde uit dat de campagne ontwikkeld werd teneinde een prijsdaling aan te kondigen van de Playstation console (normale prijs: 149 €). Daar het om een heel aantrekkelijke prijs gaat, wilde hij een eenvoudige boodschap creëren ( dit is de kans van uw leven, mis ze niet…) in een humoristische context. In dezelfde geest werden ook radiospots, advertenties en affiches gemaakt in het Frans en Nederlands. Hij benadrukte dat het niet zijn bedoeling was om de persoon van Martin Luther King te beledigen, noch diens woorden. Hij heeft desalniettemin zijn excuses aangeboden aan de klager die de spot wel zo interpreteerde.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot in kwestie, vooral in de Franstalige versie, indirect allusie maakt op het personage van Martin Luther King door het gebruik van de bekende zin « I have a dream ».

De Jury was van mening dat uit het karikaturale karakter van de reclame duidelijk blijkt dat de persoon naar wie verwezen wordt, (Martin Luther King) zich geenszins in de toestand heeft willen bevinden die de reclame hem ten gunste van het product toewijst.

De Jury was dus van mening dat de reclame onder de afwijking voorzien in punt 2 van de regels betreffende de verwijzing naar personen valt. Ze heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SONY
Product/Dienst: Playstation
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/09/2006