SOGESMA – 07/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een catalogus (geïncorporeerd in een tijdschrift) biedt verschillende producten aan, waaronder een terrarium voor schildpadden aan 29,99€ met de volgende bijkomende informatie: 250 ml voeding voor schildpadden gratis. Terrarium in glas voor schildpadden. Afm. 60 x 35 cm.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame dekte de periode van 3 tot 10 oktober, maar op 5 oktober was de voorraad al uitgeput.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich ertoe verbindt om aan de klager een terrarium te verschaffen aan de prijs van de reclame (29,99€).

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder er zich toe verbindt om aan de klager een terrarium te verschaffen aan de prijs vermeld in de reclame.

Teneinde gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 23,9° WHCP. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze bepaling in acht te nemen in het kader van toekomstige reclameboodschappen.

Adverteerder: SOGESMA
Product/Dienst: Terrarium voor schildpadden
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/11/2007