SODIA – 16/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de Suzuki Alto “Alto 100% Eco” en verschillende vermeldingen waaronder “Boîte manuelle ou automatique” en de prijs van 6.299€ met een asterisk die verwijst naar een tekst in kleine letters: “Dans la limite de la validité de la prime fédérale”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame toont een Suzuki “Alto 100% Eco” (groene kleur) met, aan de zijkant, “15% prime fédérale**” (groene kleur). De “**” verwijzen naar een voetnoot waarin staat “Dans la limite de la validité de la prime fédérale”. Het probleem is dat de reclame de Alto “boîte manuelle” en de Alto “automatique” op dezelfde hoogte plaatst. Hoewel de eerste Alto inderdaad geniet van de federale premie van 15% (want minder dan 105 g CO2/km), geldt dit niet voor de tweede Alto die geen premie krijgt. Het gaat hier om een inbreuk op de intersectoriële milieureclamecode en een inbreuk op artikel 5 van de ICC code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de advertentie algemene informatie geeft rondom de auto, zoals: verbruik, CO2 uitstoot, manuele of automatische versnellingsbak en 5 jaar garantie en bijstand.

De 2 ** verwijzen naar de informatie : « dans la limite de la validité de la prime fédérale » en het is jammer genoeg een feit dat de CO2 normen van de automatische versie de toekenning van de premie niet toelaat. Het is niet de bedoeling om de lezer fout te informeren aangezien de lezer verwittigd wordt dat er een beperking is op de federale premie. Het is niet de bedoeling om de automatische en de manuele versie financieel op dezelfde hoogte te plaatsen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame de Suzuki Alto en verschillende vermeldingen toont waaronder « Boîte manuelle ou automatique” en de prijs van 6.299€ met een asterisk die verwijst naar een tekst in kleine letters: “Dans la limite de la validité de la prime fédérale”.

De Jury is van oordeel dat de uitsluiting van de automatische versie voor de federale premie duidelijk moet vermeld worden om ervoor te zorgen dat de consument niet misleid wordt met betrekking tot de prijs en de impact van de auto op het milieu. De vermelding in kleine letters “Dans la limite de la validité de la prime fédérale” volstaat niet.

Op basis van artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame werd gewijzigd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SODIA
Product/Dienst: Suzuki Alto
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/02/2011