SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN – 16/08/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Ingeval van hospitalisatie kan U op onze hulp rekenen om de pil door te slikken… Hospimut, de hospitalisatieverzekering die zorg voor u draagt”, omschrijft een folder de voordelen, alsook de voorwaarden van het product. Op een bladzijde en onder de ondertitel “Voor en na hospitalisatie” wordt ook vermeld dat “uw aanvullende verzekering u eveneens toelaat te genieten van zorgen en diensten voor en na hospitalisatie, zoals ondermeer : … (lijst met voorbeelden). Aarzel niet u te wenden tot uw mutualiteit om de voordelen te kennen waarop zij u recht geeft”. Antwoordbon voor inschrijvingsformulieren en vermelding van telefoonnummers voor meer informatie.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk, aangezien de mutualiteit weigerde tussen te komen voor de kosten na hospitalisatie, omdat de zorgen gefactureerd zijn als “ambulante kosten” en de verzekering Hospimut enkel van toepassing is ingeval van verblijf in een ziekenhuis.

Jurybeslissing

Gelet op de door de adverteerder verschafte uitleg wat betreft de situatie van de klager en het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen de hospitalisatieverzekering en de herhaling in de folder van de diensten aangeboden bij een aanvullende verzekering (verschillend volgens mutualiteit), lijkt het erop dat er verwarring ontstaan is in hoofde van de klager wat betreft de twee verzekeringen. Rekening houdend met de opstelling en de voorstelling van de reclame, tonen de gemelde feiten niet aan dat zij bedrieglijk is.

Adverteerder: SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN
Product/Dienst: Hospimut
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/08/1999