SOCIAL DEAL – 24/06/2020

Beschrijving van de reclame

In de e-mail met als onderwerp onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” kan men onder de foto met drie vrouwen onder meer het volgende lezen: “Waardebon voor Hunkemöller” en “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”. Door op “Deal bekijken” te klikken komt men op de website van Social Deal.

Op de website staat onder meer het volgende te lezen onder “Waardebon voor Hunkemöller”: “Waardebon ter waarde van 25, 50, 75 of 100 euro te besteden op het hele assortiment van Hunkemöller: stijlvolle lingerie van hoge kwaliteit”. Daaronder “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”, het aantal verkochte waardebonnen, “korting 60%” en “Koop nu”. Daarnaast de foto van de drie vrouwen met rechts bovenaan in een rood kadertje “60%”.
Onderaan links, onder “Highlights”, onder meer “Multideal:
o Waardebon ter waarde van €25,- voor €9,95
o Waardebon ter waarde van €50,- voor €19,95
o Waardebon ter waarde van €75,- voor €29,95
o Waardebon ter waarde van €100,- voor €39,95”.
Onderaan rechts, onder “Grote kleine letters”, onder meer “Minimaal bestedingsbedrag:
o €37,50 bij de waardebon van €25,-
o €75,- bij de waardebon van €50,-
o €110,- bij de waardebon van €75,-
o €145,- bij de waardebon van €100,-”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de korting van 60% zowel in de tekst als op de foto duidelijk wordt aangegeven maar dat in de “grote kleine letters” dan vermeld staat dat er naast het bedrag van de kortingsbon een ander minimum bestedingsbedrag is. Hij maakte berekeningen op basis daarvan en kwam tot een percentage rond de 40%.
Dat lijkt hem duidelijk en gewild een misleidend kortingspercentage doorgeven en afficheren om de klanten tot een impulsaankoop te verleiden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Social Deal juist een platform is dat beoogt voor consumenten gunstige deals te kunnen aanbieden met duidelijke voorwaarden. Hij hanteert geen onduidelijke voorwaarden en heeft juist als een van de weinige bedrijven zogenaamde ‘grote kleine letters’. Alle voorwaarden staan pontificaal op de pagina waar de consument de deal kan aankopen. In één oogopslag ziet de consument derhalve waar hij aan toe is.

De kern van de klacht, zo begrijpt de adverteerder, is dan ook niet gelegen (en kan ook niet gelegen zijn) in een omstandigheid dat de consument achteraf is geconfronteerd met voorwaarden die hij (bij het sluiten van de overeenkomst) niet kende. Hij begrijpt de klacht zo dat de gebruikte teksten misleidend waren en de consument had mogen verwachten dat hij een ander product aankocht. Heel concreet had de consument verwacht 60% korting te ontvangen, hetgeen volgens de consument uiteindelijk niet juist blijkt.

De adverteerder voerde dienaangaande aan dat hij heel duidelijk is in hetgeen hij aanbiedt, namelijk een waardebon. Dat wil zeggen een tegoedbon die kan worden ingeleverd bij (in dit geval) de Hunkemöller.
De titel en ondertitel van de reclame op de website zijn immers als volgt:
“Waardebon voor Hunkemöller
Waardebon ter waarde van 25, 50, 75 of 100 euro te besteden op het hele assortiment van Hunkemöller: stijlvolle lingerie van hoge kwaliteit”.
Ook in de beschrijving van de deal meent de adverteerder dat hij heel duidelijk is. De letterlijke tekst is als volgt:
“Highlights
• Multideal
- Waardebon ter waarde van €25,- voor €9,95
- Waardebon ter waarde van €50,- voor €19,95
- Waardebon ter waarde van €75,- voor €29,95
- Waardebon ter waarde van €100,- voor €39,95”.
Ook hieruit blijkt volgens hem evident dat een waardebon wordt aangeboden.
In de voorwaarden (de zogenaamde ‘grote kleine letters’) zijn vervolgens enkele beperkingen opgenomen:
“Grote kleine letters
• Geldig vanaf moment van aankoop t/m 30 jun. 2020
• Geldig van maandag t/m zaterdag (sommige vestigingen ook open op zondag)
• Reserveren: geen reservering nodig
• Minimaal bestedingsbedrag:
- €37,50 bij de waardebon van €25,-
- €75,- bij de waardebon van €50,-
- €110,- bij de waardebon van €75,-
- €145,- bij de waardebon van €100,-”.
Hieruit blijkt dat voor het inleveren van de waardebon een minimale besteding is opgenomen.

De adverteerder is dus van mening dat hij heel duidelijk geweest is in wat hij heeft aangeboden en wat niet. Alle communicatie heeft betrekking op een waardebon. Daarop wordt korting ontvangen. Er wordt zelfs nog voorgerekend wat de korting doet met het aankoopbedrag en de waarde van de waardebon. Op geen enkele manier wordt de illusie gewekt dat het kortingspercentage betrekking heeft op de korting die men uiteindelijk heeft wanneer men de tegoedbon inlevert.

Hoezeer de adverteerder het ook betreurt dat er bij een consument onduidelijkheid is ontstaan over het aanbod, meent hij toch echt dat hij er werkelijk alles aan heeft gedaan om de deal duidelijk op zijn website te publiceren.
Hij meent dat de verwarring niet redelijk is, en van een gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij kennisneemt van het aanbod waarna overduidelijk is (lees enkel al de titel en ondertitel) waarop het aanbod (en dus de korting) betrekking heeft. Hij heeft ook geen enkele klacht ontvangen via zijn klantenservice, naar aanleiding van enige onduidelijkheid van dit aanbod. Van onethische reclame kan dan ook in geen geval sprake zijn naar zijn mening.

Met betrekking tot de e-mail deelde de adverteerder nog mee dat in de titel van het aanbod expliciet benoemt staat dat het aanbod een waardebon betreft en het kortingspercentage in het geheel niet wordt genoemd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het reclamemateriaal in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de promotionele e-mail in kwestie in zijn onderwerp onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” vermeldt en in de tekst onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” en “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”, zonder een percentage te vermelden.

Zij heeft tevens vastgesteld dat bij de weergave van de promotie op de website van de adverteerder onder “Waardebon voor Hunkemöller” onder meer het volgende te lezen staat: “Waardebon ter waarde van 25, 50, 75 of 100 euro te besteden op het hele assortiment van Hunkemöller: stijlvolle lingerie van hoge kwaliteit”, met daaronder “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95” en “korting 60%”.

De Jury heeft tenslotte vastgesteld dat meteen onder de bijhorende foto met drie vrouwen en rechts bovenaan in een rood kadertje “60%” enerzijds aan de linkerkant onder “Multideal” wordt aangegeven welke promotieprijs dit percentage oplevert voor de aankoop van de verschillende waardebonnen en anderzijds aan de rechterkant onder “Grote kleine letters” onder meer in het vet “Minimaal bestedingsbedrag” en de respectievelijke minimale bestedingsbedragen voor de verschillende waardebonnen staan vermeld.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het in casu voldoende duidelijk is dat het vermelde kortingspercentage betrekking heeft op de aankoopprijs van de waardebonnen en dat met name niet de indruk wordt gewekt dat dit percentage de uiteindelijke aankoopprijs van de kleding zelf betreft.

Zij is derhalve van oordeel dat het reclamemateriaal in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SOCIAL DEAL
Product/Dienst: Waardebonnen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/06/2020