SNOECKS – 06/12/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor de almanak in het domein van kunst, reportages, films, foto en mode toont zijn voorpagina met een naakte jonge vrouw.

Motivering van de klacht(en)

Schandalige reclame.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het feit dat de advertentie de frontpagina van een publicatie reproduceert en daar de afbeelding geen pornografisch noch obsceen element bevat, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren.

Adverteerder: SNOECKS
Product/Dienst: Almanak
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2000