SN BRUSSELS AIRLINES – 12/10/2005

Beschrijving van de reclame

Tekst affiche : « SOFIA 100€ all in, Sabrina is duurder », gevolgd door het logo van SN Brussels Airlines

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame laat verstaan dat Sofia een prostituee is. Een Bulgaarse vrouw is niet noodzakelijk een prostituee. Deze reclame maakt allusie op vreemdelingenhaat en is betreurenswaardig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de affiche in kwestie deel uitmaakt van een globale campagne en gezien moet worden samen met de andere affiches. De rode draad doorheen de gehele campagne was het aanprijzen van een vluchtbestemming via ludieke woordspelingen, grappige doordenkertjes en een knipoog waarmee de aandacht of de glimlach van de consument kon worden opgewekt. Hij stelde tevens dat aangezien de verschillende affiches op een korte tijdsspanne tegelijkertijd werden opgehangen, de consument niet anders kan dan beseffen dat de reclameboodschappen woordspelingen zijn die niet letterlijk en met de nodige zelfrelativering moeten worden begrepen. Anderzijds stelde hij dat de affiche niet noodgedwongen moet gezien worden als een allusie op prostitutie, daar ze ook anders kan geïnterpreteerd worden (als een allusie op Sabrina als zijnde de partner van diegene die een ticket naar Sofia zou boeken, als een allusie op Sabena,…). Hij stelde dat de wijze waarop de mensen deze affiche zullen interpreteren, zal afhangen van persoon tot persoon en dat dit juist het mooie aan de campagne is: ze laat de creativiteit van de voorbijganger werken zonder expliciet, vulgair of aanstootgevend taalgebruik. Anderzijds stelde hij dat men de affiche bezwaarlijk als xenofoob kan interpreteren en verwees hij naar een wettelijke definitie terzake om vervolgens te stellen dat hij niet inziet hoe hij via de affiche zou aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen Bulgaarse vrouwen. De affiche draait niet om een vergelijking van een buitenlandse met een binnenlandse vrouw, doch prijst enkel een vluchtbestemming aan via een humoristische knipoog op basis van de vrouwelijke naam van de Bulgaarse hoofdstad.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche gebruik maakt van woordspelingen en een knipoog en is de mening toegedaan dat zij binnen deze context niet van aard is aan te zetten tot discriminatie of vreemdelingenhaat. Daarentegen is zij van oordeel dat de gebruikte woordspeling suggestief is en niet van de beste smaak getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: SN BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: Vluchten
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/10/2005