SMARTPHOTO – 07/02/2012

Beschrijving van de reclame

De eerste e-mailing (10 januari 2012) met als onderwerp ‘Jouw smartbonus is nu beschikbaar!’ vermeldt onder meer het volgende: “Daarom schenken we je een smartbonus kortingsbon van € 5.00 ! *”, waarin het sterretje naar de volgende vermelding verwijst: “* Aanbod geldig t/m 01/01/1900” .
De tweede e-mailing (24 januari 2012) vermeldt onder meer het volgende: “Je hebt jouw smartbonus kortingsbon van € 5.00 nog niet gebruikt. Geef de actiecode ... in het winkelwagentje in voor 12/02/2012 en het bedrag van je smartbonus wordt afgetrokken van het totaalbedrag.*”, waarin het sterretje naar de volgende vermelding verwijst: “* Aanbod geldig t/m 12/02/2012”.

Motivering van de klacht(en)

Op 10 januari kreeg de klager een e-mail van Smartphoto waarin ze hem 5 € toekennen als bonus (zonder vervaldatum). Op 24 januari kreeg de klager opnieuw de e-mail waar opeens wel een vervaldatum in stond.
De klager heeft zijn mailwisseling met de adverteerder meegedeeld waarin de adverteerder zegt dat hij een bericht gestuurd heeft met een foutieve datum.
De klager begrijpt dat ze een fout gemaakt hebben, maar gaat niet akoord met het feit dat ze zomaar de gegeven bonus terug intrekken.

Standpunt van de adverteerder

Art. 4

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht in het kader van artikel 4 van het JEP reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”).

De Jury heeft zich niet uitgesproken over het al dan niet alsnog toekennen van de bonus, wat buiten haar bevoegdheid valt.

De Jury heeft vastgesteld dat de eerste e-mailing (10 januari 2012) onder meer het volgende vermeldt: “Daarom schenken we je een smartbonus kortingsbon van € 5.00 ! *”, waarin het sterretje naar de volgende vermelding verwijst: “* Aanbod geldig t/m 01/01/1900” .
De tweede e-mailing (24 januari 2012) vermeldt onder meer het volgende: “Je hebt jouw smartbonus kortingsbon van € 5.00 nog niet gebruikt. Geef de actiecode... in het winkelwagentje in voor 12/02/2012 en het bedrag van je smartbonus wordt afgetrokken van het totaalbedrag.*”, waarin het sterretje naar de volgende vermelding verwijst: “* Aanbod geldig t/m 12/02/2012”.

De Jury heeft ingevolge de klacht genoteerd dat de adverteerder meegedeeld heeft dat hij een bericht gestuurd had met een foutieve datum als vervaldatum (01/01/1900).

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder deze fout rechtgezet heeft door een tweede e-mail te sturen met de vermelding van een correcte vervaldatum (12/02/2012).

De Jury is van oordeel dat in de eerste e-mail voldoende duidelijk wordt vermeld dat de smartbonus slechts voor een beperkte tijd geldt en dat de vervaldatum 01/01/1900 duidelijk een vergissing is. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument terzake te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SMARTPHOTO
Product/Dienst: Smartbonus
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/02/2012