SMART&CO NV – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

De spot begint met het geluid van een vrouw die klaarkomt.
Mannenstem: “Uw naasten doen doorheen het jaar al genoeg alsof. Geef ze met Kerst beter iets waar ze écht blij mee zijn.”
Vrouwenstem: “Jeuj, een Bongo.”
Mannenstem: “Want een Bongo, dat is elk jaar kiezen uit nieuwe belevenissen. Ontdek ze allemaal op bongo.be.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt met deze reclamespot geïnsinueerd dat vrouwen heel vaak orgasmes faken en doen alsof ze klaarkomen. Er wordt een zeer stereotiep beeld geschetst van de vrouw dat daarenboven niet waar is, of toch zeker niet voor alle vrouwen. De reclame maakt ook onrechtstreeks de bewering dat vrouwen niet ‘blij worden’ van klaarkomen of seks en er niet kunnen van genieten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze radiospot deel uitmaakt van een reeks spots die een imagocampagne voor Bongo vormen waarmee hij zijn product als ideaal eindejaarscadeau wenst te promoten.

Het probleem met eindejaarsgeschenken is dat veel mensen een geschenk krijgen dat ze eigenlijk niet wensen of verwachten maar omwille van de beleefdheid ‘faken’ dat ze het wel tof vinden.
Dit is het creatief concept van de campagne: men doet al eens alsof om de goede vrede te bewaren. Het is dit fake-gedrag dat de adverteerder in de radiocampagne heeft benadrukt; zo gaat het in de spots om een diner dat eigenlijk geen culinair hoogstandje is, een nieuw kapsel dat eigenlijk geen zicht is, een schattige baby die eigenlijk niet echt schattig is, een huwelijksaankondiging waar niet iedereen gelukkig van wordt of een intiem hoogtepunt dat duidelijk geen hoogtepunt is. Duidelijk cliché-situaties en telkens met een typische, herkenbare reactie.
Het feit dat vrouwen een orgasme faken is dus één van die clichés. Uiteraard dramatiseert de adverteerder dit auditief door het fake orgasme van de vrouw uit te vergroten.

Bongo positioneert zich als hét geschenk waar iedereen oprecht blij mee is. En dat is de basisboodschap van deze campagne.
De adverteerder is ervan overtuigd dat hij met deze campagne geen stereotypes neerzet en dat hij met een knipoog communiceert dat mensen geregeld ‘alsof doen’ tegen hun naasten. Het humoristisch karakter maakt voor hem ook duidelijk dat deze campagne met een knipoog moet worden opgevat en dat hij niemand persoonlijk aanspreekt.
Als er iemand is die zich persoonlijk aangesproken voelt, excuseert hij zich hiervoor oprecht.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie die begint met het geluid van een vrouw die klaarkomt, waarna een mannenstem zegt: “Uw naasten doen doorheen het jaar al genoeg alsof. Geef ze met Kerst beter iets waar ze écht blij mee zijn.”.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat deze spot deel uitmaakt van een reeks spots waarbij telkens een situatie waarbij iemand alsof doet wordt uitvergroot.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie voldoende humoristisch en overdreven gerealiseerd is om niet letterlijk te worden genomen door de gemiddelde consument.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de campagne niet van aard is om de vrouw te kleineren of haar menselijke waardigheid aan te tasten.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot niet in strijd is met de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SMART&CO NV
Product/Dienst: Bongobon
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014