SIP-WELL – 26/06/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een meisje in een zomerjurkje in kleermakerszit en met een knuffelbeer op haar arm, met naast haar een glas water en achter haar een drinkfontein. Daarnaast de slogan: “Uw Sipwell fontein thuis?”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager heeft het kleine meisje dat de adverteerder nu gebruikt toch ook weer iets te veel bloot. Gezien het verleden van de adverteerder, met name het gebruik in zijn reclame van een slechts schaars geklede dame met telkens dezelfde seksuele boodschap "Een drink met mij kan leiden tot amoureuze of plat seksuele belevenissen", met duidelijk minachting voor het verbod op seksueel ongewenst gedrag op het werk, is de klager van mening dat de adverteerder nu met een redelijk duidelijk zo bedoeld schaars gekleed jong meisjeskindje het gevaar loopt seksuele prikkels te lijken willen sturen naar pedofielen. De adverteerder had maar niet moeten beginnen met seksuele connotaties te gebruiken om zijn water te verkopen. Het zou voor hem pleiten om komaf te maken met zijn verleden en een deftig gekleed meisjeskindje te gebruiken, maar nee, het lijkt hem logisch om er naakte delen bij te betrekken. Reclamemensen kennen in de ogen van de klager geen schroom of moraal.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht overeenkomstig art. 4 van het JEP reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”).

De Jury heeft kennis genomen van de affiche in kwestie, die een meisje in een zomerjurkje in kleermakerszit toont, met een knuffelbeer op haar arm, met naast haar een glas water en achter haar een drinkfontein.

De Jury is van mening dat dit beeld niet in strijd is met de geldende fatsoensnormen.

De Jury is evenzeer van mening dat dit beeld geen seksuele connotaties in zich draagt, noch in verband zou kunnen worden gebracht met pedofilie.

Oordelend binnen de grenzen van de ontvangen klacht en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SIP-WELL
Product/Dienst: Water
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/06/2012