SIEMENS – 25/02/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont naast mekaar de afbeelding van een Schotse rok, een tweede kortere Schotse rok en een portable computer met daar bovenop de tekst “eenmaal, tweemaal… verkocht !”. De tekst onderlijnt dat dit een goede belegging is en de interessantste koop.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als hebbende een onderliggend racistisch aspect.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame geen racistisch aspect bevat omwille van de gebruikmaking van een archetype, hier uitgedrukt door verwijzing naar een folkloristisch vestimentair element, wat niet noodzakelijk negatief moet opgevat worden. De Jury heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: SIEMENS
Product/Dienst: Scenic Mobile Computer
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/02/1999