SIDA’SOS – 03/06/2015

Beschrijving van de reclame

De afbeeldingen tonen een man/vrouw, die zijn/haar onderbroek laat zakken, met een zwarte cirkel die de geslachtsdelen bedekt en de volgende boodschap bevat: “Vaak wordt Syfilis/Humaan Papillomavirus/Gonorroe niet gezien. Een middel om het te weten, de opsporingstest. www.gettested.be” / “Vaak wordt Chlamydia niet gezien. 1 persoon op 20 is geïnfecteerd, vooral de jongeren. Een middel om het te weten, de opsporingstest. www.gettested.be”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame in strijd met punt 2 van de JEP code betreffende fatsoen. De volgende elementen roepen vragen bij hem op:

- het feit dat de reclame die zich voor een sportcentrum bevindt dagelijks zichtbaar is voor kinderen,
- de choquerende beelden,
- de naaktheid van twee personen die zichtbaar opvalt,
- de afgezakte onderbroeken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de aangeklaagde afbeeldingen deel uitmaken van de sensibiliseringscampagne “Get Tested”. Deze campagne heeft als doel de bevolking te sensibiliseren, en voornamelijk de jongeren tussen 15 en 30 jaar oud die het meest getroffen worden, over het probleem van de heropleving van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) in België, het gebrek aan symptomen van deze aandoeningen en dus de noodzaak om zich te laten testen.

De adverteerder is verbaasd dat hij vandaag een klacht ontvangt over een sensibiliseringscampagne die meer dan een jaar geleden gelanceerd werd. Voor de lancering heeft hij ze laten valideren door de aids sector alsook door zijn verschillende partners. Bovendien hebben ook talrijke scholen en universiteiten deze afbeeldingen gevalideerd en worden ze sinds het begin van de campagne op hun campussen geafficheerd.

De afbeeldingen van deze campagne werden geafficheerd op talrijke plaatsen in heel België, en dit met de voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten voor elke locatie.

Zelfs al heeft hij voor deze campagne inderdaad voornamelijk de universiteiten en hogescholen geviseerd (plaatsen waar zijn belangrijkste doelgroep zich bevindt, namelijk “jongeren”), hij heeft deze campagne ook geafficheerd op meerdere openbare plaatsen om zo de rest van de bevolking te sensibiliseren, waaronder voornamelijk de jongeren die niet in schoolgebouwen komen.

Hoewel de adverteerder er zich van bewust is dat de gevoeligheid van iedereen anders is en hij zich wenst te verontschuldigen als de gevoeligheid van iemand gekwetst werd door zijn sensibiliseringscampagne, kan hij niet anders dan opmerken dat het hem voorkomt dat hij niet in overtreding is met “de huidige fatsoensnormen in België”.

De personen die voorgesteld worden op de afbeelding zijn immers bovenaan volledig gekleed en elk geslachtsorgaan is zorgvuldig bedekt.

Hij erkent dat de aandacht onvermijdelijk getrokken wordt op het midden van de foto. Het doel van de campagne is inderdaad om de aandacht van het publiek te trekken gezien de ernst van de huidige cijfers en het belang van de preventieboodschap, alsook om in de geest van de betrokken bevolking de link te leggen tussen de sensibiliseringsboodschap en de geslachtsdelen en dus met onbeschermde seksuele betrekkingen.

Tenslotte begrijpt hij het als choquerend naar voor gebrachte element van het afgezakte ondergoed dat de klager lijkt gechoqueerd te hebben. Opnieuw heeft hij niet de indruk dat hij “de huidige fatsoensnormen in België” heeft overtreden. Hij verwijst hierbij naar verschillende afbeeldingen van reclamecampagnes voor parfums en lingerie.

Wat betreft de klacht met betrekking tot de affichage voor een sportcentrum is hij bereid om de kubus met de verschillende afbeeldingen op een minder zichtbare plaats voor het grote publiek te plaatsen, binnenin de campus bijvoorbeeld, en dit ongeacht de kosten die dit zou meebrengen voor de vzw en het verlies aan zichtbaarheid van de sensibiliseringscampagne in de gemeente.

Jurybeslissing

De Jury heeft de afbeeldingen die een man/vrouw, die zijn/haar onderbroek laat zakken, met een zwarte cirkel die de geslachtsdelen bedekt en een informatie- en sensibiliseringsboodschap bevat, onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat de personen niet naakt zijn en dat de geslachtsdelen bedekt zijn.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder en de boodschap van de sensibiliseringscampagne “Adopteer het condoomgedrag Get Tested” duidelijk voorkomen op de affiches.

Rekening houdend met het feit dat het beoogde doel van de campagne is om de jongeren tussen 15 en 30 jaar te sensibiliseren over het probleem van de heropleving van SOA’s in België, het gebrek aan symptomen van deze aandoeningen en de noodzaak om zich te laten testen, is de Jury van oordeel dat de gebruikte affiches, waarvan de afbeeldingen een rechtstreeks en proportioneel verband vertonen met de boodschap van de campagne, conform de Regels van de JEP betreffende niet-commerciële reclame, niet in strijd zijn met de geldende fatsoensnormen.

De Jury heeft eveneens gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de affichage op campussen en andere publieke plaatsen om de doelgroep te bereiken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SIDA’SOS
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne “Get Tested”
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/06/2015