SHOP AUTOMATIQUE – 27/07/2009

Beschrijving van de reclame

Self service open 24u/24u die verkoopautomaten ter beschikking stelt waarin zich verscheidene koopwaren bevinden, waaronder tevens alcoholhoudende dranken.

Motivering van de klacht(en)

Een selfservice die 24u/24u geopend is biedt in zijn verkoopautomaten koopwaren aan waaronder hygiëne producten, voedingswaren, maar ook dranken. Daar wringt de schoen want twee automaten bevatten alcoholische dranken: bier en dranken op basis van vodka. Ieder kind die een deur kan openen kan binnengaan, een muntstuk inwerpen en zich bedienen, zonder ander ‘toezicht’ dan een camera.

Is het normaal dat alcohol zich bevindt binnen het bereik van iedereen op een eerder discrete plaats en dat we er niks aan kunnen doen.

Standpunt van de adverteerder

De uitbater liet gelden dat hij beschouwd wordt als een supermarkt en niet zozeer als wilde automaten (op straat op de openbare weg). Zijn Automatische Shop bestaat uit meer dan 20 automaten die zich in een gebouw bevinden en die diverse verkoopsproducten aanbieden (basisproducten zoals rijst, conservenblikjes, toiletpapier, tandpasta, kopieerapparaat en vele andere producten) en niet alleen dranken in het bijzonder. Er is ook een automaat met bieren evenals een automaat met alcopops met minder dan 5,5% alcohol, de prijs van deze dranken is veel hoger dan in andere winkels en er wordt geen enkele reclame gemaakt teneinde niet een maximum aantal klanten aan te trekken. Deze dranken zijn in de automaten gescheiden van soft dranken in vergelijking met anderen die ze combineren.

Hij stelde dat hij er maximaal op toeziet dat minderjarigen deze producten niet kopen. Hij heeft dmv verschillende camera’s kunnen verifiëren dat minderjarigen de soft drank automaten gebruiken en de snacks, maar niet de alcoholhoudende dranken. Hij benadrukte dat de verkoop van deze producten in de automaten toegestaan is onder bewaking en dat hij niet de enige in het land is. Hij betaalt de patenten. Wanneer de wet voor iedereen gewijzigd zal zijn, zou hij een toegangssysteem obv leeftijd kunnen plaatsen, die de automaten zal toestaan om de leeftijd te identificeren alvorens de drank te leveren. Dit is nog niet geïnstalleerd voor de simpele reden dat ook anderen deze producten verkopen in automaten zonder dergelijk systeem. Met de fysieke en camera bewaking, de hoge prijs en alcohol met minder dan 5,5%, ziet hij niet wat er verleidend is in zijn vestiging ..

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een automatische shop gaat die bestaat uit meer dan 20 automaten die zich binnen in een gebouw bevinden en die diverse producten aanbieden waaronder basisproducten, maar tevens alcoholhoudende dranken met minder dan 5,5% alcoholgehalte (bier, alcopop). De Jury heeft eveneens genoteerd dat de prijs van deze dranken veel hoger is dan in andere winkels en dat de uitbater er maximaal op toeziet dat minderjarigen deze producten niet aankopen. De uitbater heeft de Jury erover geïnformeerd dat er geen toegangssysteem is obv leeftijd.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat deze verkoopautomaten zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden van lagere en middelbare scholen en dat er zich aan de overkant een plek bevindt waar de studenten zich verzamelen om op hun bus te wachten.

Aangezien:
- de automaten zich in een automatische shop bevinden in de onmiddellijke nabijheid van lagere en middelbare scholen en van plaatsen waar minderjarigen zich verzamelen
- er onvoldoende middelen aanwezig zijn die minderjarigen verhinderen om alcoholhoudende dranken te kopen; de Jury beschouwt de camera’s niet als een voldoende middel. Het is inderdaad niet mogelijk om de exacte leeftijd van iemand te controleren door middel van een camera,

is de Jury van mening dat deze praktijk strijdig is met art. 5.1 en 5.3 van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Bijgevolg heeft de Jury aan de uitbater verzocht om de nodige maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen (hetzij door de alcoholhoudende dranken weg te halen, hetzij door een systeem te voorzien dat minderjarigen effectief verhinderd om alcoholhoudende dranken te kopen).

De uitbater heeft uitstel gevraagd om het dossier door te sturen naar het Syndicaat der Zelfstandigen. Hij weigert gehoor te geven aan de beslissing van de Jury zolang niet alle uitbaters verplicht worden dezelfde maatregelen te nemen.

Bij gebreke aan positief antwoord mbt de naleving van de Jurybeslissing, werden de federaties hiervan in kennis gesteld, overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement en art. 13.2.b van het Convenant.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SHOP AUTOMATIQUE
Product/Dienst: Automaat met alcoholhoudende dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  27/07/2009