SHELL – 15/03/2018

Beschrijving van de reclame

De campagne bevat affiches met een foto van een man of een vrouw die de fles in kwestie gebruikt, met het logo van de adverteerder en de tekst “Slim voor onderweg – Deze drinkfles verkrijgbaar bij (logo Hypermarkten Carrefour)*”. Daaronder een foto van de flessen in kwestie en onderaan in kleine letters:
“*Aanbod geldig van 15 januari 2018 t.e.m. 30 april 2018 bij Carrefour, bij één tankbeurt van min. 25 l brandstof en op vertoon van uw ticket. Ook afzonderlijk verkrijgbaar voor € 11,99. Zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie op www.shell.be/drinkfles. V.U.: Belgian Shell NV, Kantersteen 47, 1000 Brussel.”.

Andere affiches van dezelfde campagne bevatten de vermelding “€ 5,99* deze drinkfles” in een rode cirkel. De affiches bevatten allemaal de vermelding “Deze drinkfles verkrijgbaar bij (…) *”, sommigen met het specifieke logo van de Hypermarkten Carrefour en andere met het algemene logo van Carrefour. De asterisk verwijst op alle affiches naar dezelfde vermeldingen in kleine letters onderaan.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een affiche op de pompen van de adverteerder, die volgens hem verwarrend en misleidend is.
Hij deelde mee dat er in het groot vermeld staat “deze drinkfles verkrijgbaar om mee te nemen bij” en in kleine letters, dat de fles verdeeld wordt bij Carrefour, op vertoon van het ticket en dat de fles er afzonderlijk kan worden gekocht voor de prijs van € 11,99.
Toen hij zich bij Carrefour aanbood met 3 tickets heeft de medewerker hem vriendelijk verwittigd dat de flessen betalend waren terwijl talrijke consumenten, net zoals hem, ze gratis kwamen ophalen en ontevreden waren.
Hij verduidelijkte dat er nergens op de affiche wordt aangegeven dat de fles verdeeld wordt bij Carrefour, op vertoon van het ticket, na betaling. Integendeel, er wordt vermeld dat de fles afzonderlijk gekocht kan worden voor de prijs van € 11,99. Het is pas op de website dat er verdere verduidelijkingen worden gegeven. Volgens hem is het niet normaal dat consumenten naar websites van adverteerders moeten surfen om de volledige uitleg met betrekking tot een actie te bekomen.

Ingevolge de melding door de adverteerder dat de affiche de plaats aangeeft waar de klanten hun fles kunnen afhalen (bij Carrefour aangezien er geen winkel is), heeft de klager toegevoegd dat hij deze informatie eveneens fout vindt. Hij begaf zich naar een Carrefour-winkel met een parking waar zich pompen van Shell Express bevinden en de medewerker vertelde hem dat hij zich naar een Carrefour Hypermarkt moest begeven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij bij elk servicestation meerdere affiches van verschillende types opgehangen heeft en dat de aankoopvoorwaarden duidelijk vermeld en herhaald worden op de verschillende types van affiches die aanwezig zijn in alle servicestations.
Door middel van een asterisk (*) naast de prijs van € 5,99 en het logo van Carrefour, verwijst Shell naar de specifieke voorwaarden van de campagne die zich onderaan elke affiche bevinden:
“*Aanbod geldig van 15 januari 2018 t.e.m. 30 april 2018 bij Carrefour, bij één tankbeurt van min. 25 l brandstof en op vertoon van uw ticket. Ook afzonderlijk verkrijgbaar voor € 11,99. Zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie op www.shell.be/drinkfles. V.U. : Belgian Shell NV, Kantersteen 47, 1000 Brussel.”.
Wat de servicestations Shell Express betreft – waar er geen shop is – daar werkt hij inderdaad samen met Carrefour om de flessen te kunnen aanbieden aan de klanten van Shell Express. De verschillende affiches die verwijzen naar de aankoopvoorwaarden hangen eveneens op in de servicestations Shell Express.
De tekst onderaan de affiche waarnaar de adverteerder verwijst door middel van de asterisk is identiek op alle types affiches. Logischerwijze is de grootte van de tekst afhankelijk van de grootte van de affiche; de tekst op de A0 affiche en op de banner is groter dan de tekst op de affiches voor de pompen.

Enkel de kleine affiche die ophangt op de pomp en waarnaar de klager verwijst vermeldt de plaats waar de klanten de fles kunnen afhalen (bij Carrefour aangezien er geen shop is), en dit zonder de aankoopvoorwaarden te herhalen aangezien deze reeds duidelijk vermeld en herhaald worden op de talrijke andere affiches die aanwezig zijn in het betrokken servicestation.

Gelet op het voorgaande, kan er volgens de adverteerder niet aangenomen worden dat de reclamecampagne verwarrend of misleidend is. Aangezien alle relevante en nuttige informatie aangeduid was op de andere affiches die zich in elk station bevinden, was het niet nodig om naar websites van adverteerders te surfen om alle informatie te bekomen zoals de klager ten onrechte beweert.

Wat betreft de plaats waar de klanten hun fles kunnen afhalen, deze wordt duidelijk aangegeven volgens de adverteerder. Hij deelde mee dat alle affiches het logo van de Hypermarkten Carrefour dragen en dat op zijn website waarnaar hij op alle affiches verwijst, de klanten heel eenvoudig alle nuttige informatie kunnen terugvinden:
“De fles kost € 5,99 bij aankoop van een tankbeurt van minimum 25 liter of vanaf een aankoop van € 6 in een Shell Shop. U kan de fles ook afzonderlijk kopen voor € 11,99. Als u de tankbeurt doet in een Shell Express station, kan u uw ticket uitprinten en uw fles gaan afhalen in een Carrefour Hypermarkt.” (eigen vertaling van « La bouteille coûte € 5,99 à l’achat d’un plein d’au moins 25 litres ou dès € 6 d’achats dans un Shell Shop. Vous pouvez également acheter la bouteille seule pour € 11,99. Si vous faites le plein dans une station Shell Express, vous pouvez imprimer votre ticket et aller chercher votre bouteille dans un Hypermarché Carrefour. »).

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende elementen van de klacht en heeft vastgesteld dat de affiche waarnaar de klager verwijst de volgende tekst bevat: “Slim voor onderweg – Deze drinkfles verkrijgbaar bij (logo Hypermarkten Carrefour)*”, waarbij de asterisk verwijst naar de volgende vermeldingen onderaan de affiche in kleine letters: “*Aanbod geldig van 15 januari 2018 t.e.m. 30 april 2018 bij Carrefour, bij één tankbeurt van min. 25 l brandstof en op vertoon van uw ticket. Ook afzonderlijk verkrijgbaar voor € 11,99. Zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie op www.shell.be/drinkfles.”.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument die aldus kennisneemt van de details van de actie daadwerkelijk zal verwachten de aangekondigde fles te ontvangen bij de enkele afgifte van zijn aankoopbiljet van min. 25 l brandstof en dit in om het even welke Carrefourwinkel, zonder een onderscheid te maken tussen een Hypermarkt Carrefour of een ander type Carrefourwinkel.

De Jury heeft terdege nota genomen van het feit dat zich op de website van de adverteerder de volgende informatie bevindt: “De fles kost € 5,99 bij aankoop van een tankbeurt van minimum 25 liter of vanaf een aankoop van € 6 in een Shell Shop. U kan de fles ook afzonderlijk kopen voor € 11,99. Als u de tankbeurt doet in een Shell Express station, kan u uw ticket uitprinten en uw fles gaan afhalen in een Carrefour Hypermarkt.” (eigen vertaling van « La bouteille coûte € 5,99 à l’achat d’un plein d’au moins 25 litres ou dès € 6 d’achats dans un Shell Shop. Vous pouvez également acheter la bouteille seule pour € 11,99. Si vous faites le plein dans une station Shell Express, vous pouvez imprimer votre ticket et aller chercher votre bouteille dans un Hypermarché Carrefour. »).

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er eveneens nota van genomen dat meerdere types van affiches opgehangen zijn in de servicestations. Zij heeft kennisgenomen van het reclamemateriaal dat werd gecommuniceerd door de adverteerder en heeft vastgesteld dat bepaalde affiches de vermelding “€ 5,99* deze drinkfles” bevatten in een rode cirkel. De affiches bevatten allemaal de vermelding “Deze drinkfles verkrijgbaar bij (…) *”, sommigen met het specifieke logo van de Hypermarkten Carrefour en andere met het algemene logo van Carrefour. De asterisk verwijst op alle affiches naar dezelfde vermeldingen in kleine letters onderaan.

Gelet op het voorgaande, is de Jury desalniettemin van oordeel dat de promotionele prijs van de aangekondigde fles, die niet vermeld is op de affiche waarnaar de klager verwijst, een essentiële informatie is waarover de consument moet beschikken zonder kennis te moeten nemen van alle affiches die aanwezig zijn in een servicestation of van de voorwaarden van de actie op de website van de adverteerder.

Zij is eveneens, meer algemeen, van oordeel dat de verschillende affiches in de servicestations de gemiddelde consument niet correct informeren over het feit dat de fles enkel kan worden afgehaald in een Carrefour Hypermarkt. Volgens haar zijn de vermeldingen in kleine letters die enkel aangeven “bij Carrefour” van aard om de consument op dit vlak te misleiden. De vermelding “Deze drinkfles verkrijgbaar bij (…)”, met ofwel het specifieke logo van de Hypermarkten Carrefour ofwel het algemene logo van Carrefour draagt enkel bij aan deze verwarring.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiches in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de voorwaarden van de actie en dus misleidend zijn in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de affiches te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: SHELL
Product/Dienst: Campagne ‘Een drinkfles met een verhaal’
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/03/2018