SFR – 06/02/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: « Pour bien démarrer l’année, SFR vous fait une offre complétement WTF. »
Vrouw: « WTF ? What the (piep) ! »
VO: « Profitez d’un pack TV-net-tel à 39€ par mois pendant 6 mois. »
Man: « WTF ? Whé trop fou ! »
VO: « Et cerise sur le gâteau, tous les frais sont offerts. »
Vrouw: « WTF ? Waouw trop fort ! »
VO: « Profitez-vite de l’offre What the (piep) d’SFR. Info et conditions au 02 226 55 55 ou sur sfr.be. »

Motivering van de klacht(en)

1) De klaagster deelde mee dat de adverteerder zijn reclame baseert op een Engels scheldwoord. Als ouder leert zij haar kinderen beleefdheid aan en het geneert haar om een reclame te horen voor het “what the fuck” aanbod als ze hen naar school brengt.

2) Volgens de klaagster is “what the fuck” in de reclame grof en onnodig. Ze benadrukt dat kinderen naar de radio luisteren en vraagt zich af of vloeken in een andere taal toegestaan is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkent niet dat de spot alludeert op de Engelse afkorting WTF, wat een afkorting is voor de Engelse uitdrukking “what the fuck”. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat op geen enkel moment in de spot het woord “fuck” gebruikt wordt. De adverteerder geeft nieuwe betekenissen aan de afkorting “WTF”, namelijk “Whé trop fou” en “Waouw trop fort!”.

De adverteerder wenst eveneens te benadrukken dat de uitdrukking WTF geen scheldwoord is, zoals de klaagsters beweren. Het gaat integendeel om een, inderdaad informele, manier om een gevoel van verbazing uit te drukken.

Bovendien, aangezien het om een aanbod voor een tv, internet en telefoniepack gaat richt noch het aanbod noch de reclame zich specifiek op kinderen, wel integendeel.

De adverteerder merkte ten overvloede op dat de Jury zich al heeft uitgesproken over een affiche met de tekst “All those bastard Martians can fuck off back to Mars” en dat de Jury van mening was dat deze tekst niet choquerend was en geen elementen bevatte die strijdig waren met de geldende wettelijke of ethische bepalingen (Diesel 01/09/2009). Hij is van mening dat dezelfde conclusie zich opdringt in dit dossier.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een aanbod aankondigt dat beschreven wordt als “complètement WTF”, en dat personen vervolgens beschrijven als “What the (piep)”, “Whé trop fou” of nog “Waouw trop fort”.

De Jury is van mening dat de uitdrukking “WTF” (“What the fuck”) een wijdverspreide uitdrukking is die vooral dient om een vorm van verbazing uit te drukken en dat ze niet gebruikt wordt als scheldwoord of belediging.

Bovendien heeft de Jury genoteerd dat de reclame ze niet volledig uitdrukt aangezien het woord “fuck” vervangen wordt door een geluid.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame niet op kinderen gericht is en hen ook niet aan het woord laat.

De Jury is van oordeel dat de uitdrukking in kwestie niet in strijd is met de huidige fatsoensnormen. Zij is eveneens van oordeel dat de radiospot niet aanzet tot vloeken en geen gedrag aanmoedigt dat in strijd is met de huidige normen en waarden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SFR
Product/Dienst: Pack TV-net-tel
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/02/2018