SENSOA – 18/01/2005

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een jong vrijend koppeltje die zich op een stoel bevinden in een keuken. Plots stoppen ze met vrijen en het meisje dat doofstom blijkt te zijn maakt aan haar vriend (eveneens doofstom) met gebarentaal duidelijk dat ze ook op andere plekjes gekust wil worden, waarna ze verder vrijen op de eettafel. Er worden geen blote geslachtsdelen getoond, noch enige geslachtsdaad. Ondertiteling ter vertaling van de gebarentaal : “Hey, rustig aan. Vind je dat niet fijn? Je vergeet iets. Wat dan? Ik heb nog andere plekjes waar ik graag gekust word…”. Tekst : “Zij kunnen erover praten. Jij dus ook. Goeie afspraken maken goeie seks. SENSOA.Open en bloot gesteund door Kanaal 2.”

Motivering van de klacht(en)

-Zulke beelden tonen aan het brede publiek (en dus ook aan kinderogen) is respectloos en getuigt van verregaande decadentie en zedenverwildering.
-Deze campagne vormt een aantasting van de menselijke waardigheid en is misleidend. Een traditioneel conservatief beleid levert positievere resultaten op dan deze open en bloot campagne.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne de bedoeling heeft de tongen van de Vlamingen te beroeren. Hij stelde dat er te weinig gecommuniceerd wordt over seks, waardoor mensen zonder condoom of anticonceptie vrijen, geen rekening houden met elkaars wensen en soms elkaars grenzen overschrijden. De bedoeling van de campagne bestaat er dus in mensen aan te zetten om met elkaar over seks te praten. Hij benadrukte dat deze campagne vertrekt van een aantal waarden en normen en dat de onderliggende boodschap er één is van wederzijds respect en het opnemen van verantwoordelijkheid tegenover de ander. Hij benadrukte tevens dat hij bij de ontwikkeling van zijn communicatieplan bijzondere aandacht besteed heeft aan respect voor de toeschouwer. Hij bevestigde dat de campagne niet zal gevoerd worden via affichage op straat, maar via gerichte media zal verspreid worden en hij deelde het mediaplan terzake mee. Hij benadrukte tevens dat we leven in een samenleving die overspoeld wordt door seksueel getinte beelden, die niet zelden gebruikt worden om louter commerciële redenen. De campagne in kwestie wil mensen doen praten over hun seksualiteit met hun partner en het werken met seksueel geladen beelden is in die context en rond dergelijk onderwerp dan ook vanzelfsprekend. Hij benadrukte dat erover gewaakt werd dat de beelden niet pornografisch waren, de modellen aansluiten bij het beeld van doorsnee jonge mensen en de taferelen een zekere intimiteit uitstralen. De bewering van één van de klagers dat de openheid rond seksualiteit een negatief effect zou hebben op de volksgezondheid werd door de adverteerder ontkend, waarvoor hij verwees naar onderzoeken in binnen en buitenland.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat deze tv-spot geen beelden toont die als onfatsoenlijk of onverantwoord zouden kunnen bestempeld worden en dat de boodschap op een duidelijke en subtiele manier gebracht wordt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend tav deze tv-spot geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SENSOA
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne rond seksualiteit
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  18/01/2005