SENIOR HOMES – 25/05/2019

Beschrijving van de reclame

De onderzochte radiospots gaan als volgt:  

Spot 1:  
Man: “Vraagde gij u ook wel eens af wat is dat nu een assistentiewoning? Wel bij Senior Homes is dat comfort, lekker eten en ontzettend veel gezelligheid. Maar pas op, ge hebt ook uw vrijheid, uw huurprijs is laag en ge kunt genieten van heel veel zorgdiensten. Goh, dat krijgt gij thuis nooit voor elkaar jong.” 
VO: “Kom op zondag 28 april naar een nieuwbouwzondag in Nieuwpoort, Varsenare of Vichte. Meer info op seniorhomes.be.” 

Spot 2:  
Vrouw: “Sinds papa overleden is, zat mama vaak alleen. En ja, dat woog zwaar. Maar 6 maanden geleden kocht ik bij Senior Homes een assistentiewoning, want ja huren vond ik zonde. Maar nu is mijn geld goed geïnvesteerd en hebben we ook de successie gepland. En mijn mama, mijn mama die bloeit open en heeft elke dag wel iets te doen.” 
VO: “Kom op zondag 28 april naar een nieuwbouwzondag in Nieuwpoort, Varsenare of Vichte. Meer info op seniorhomes.be.” 

Spot 3: 
Vrouw: “Ik had het nooit durven dromen, maar in residentie Kasselrij, hier in ’t centrum van Vichte, ben ik echt een tweede leven begonnen. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd en het is echt een gezellige bewonersgroep. En iedereen helpt iedereen eh. Ja, en natuurlijk kunnen we altijd op de steun van het zorgteam rekenen.” 
VO: “Kom op zondag 28 april naar een nieuwbouwzondag in Nieuwpoort, Varsenare of Vichte. Meer info op seniorhomes.be.” 

De reclamefolder toont onder meer een foto van oudere personen met de titel “Zorgeloos genieten in een warme thuis”, een verwijzing naar de nieuwbouwzondag op 28 april 2019 en daaronder de tekst:  
“Op zoek naar een comfortabele woning op maat van uw noden? De erkende assistentiewoningen van Residentie Kasselrij te Vichte bieden de perfecte oplossing. Kies voor zelfstandig wonen met zorg- en comfortdiensten op maat. Zo geniet u van de beste zorg in alle vrijheid.”.  
De folder vermeldt tevens onder meer: “Opening eind 2019”;  
“Op Nieuwbouwzondag organiseert Senior Homes een bezoekmoment in Residentie Kasselrij met een persoonlijke rondleiding in ons gloednieuwe modelappartement.”;  
“De residenties van Senior Homes bieden meer dan een warme thuis. Met aangepaste woon- en comfortdiensten ervaart u levenskwaliteit op het hoogste niveau.”.  

De specifieke pagina op de website van de adverteerder bevat onder meer bovenaan een 3D-afbeelding van een gebouw met de vermeldingen “Vichte – Residentie Kasselrij” en “Opening eind 2019” en een foto van een ouder koppel op een bank.  

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de radio- en printreclame voor opendeurdagen in de residentie te Vichte en haalde aan dat volgens de website van de adverteerder deze residentie al voor een deel in orde is en er blijkbaar mensen wonen die er tevreden zijn. Volgens hem is deze reclame volledig misleidend daar er nog niemand in de residentie woont; die is zelfs nog niet volledig gebouwd en kon tijdens de opendeurdag niet bezocht worden.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij inderdaad reclame heeft gemaakt om zijn deelname aan Nieuwbouwzondag in de verf te zetten, via onder meer een postbedeling in de regio en radioreclame. Hij meent echter dat de inhoud nogal duidelijk is, in die mate dat er zelfs op de folder een vermelding staat dat de opening pas voorzien is tegen eind 2019. De klager stelt tevens dat er op de website een indruk zou gewekt worden dat de residentie open is, maar ook daar staat een melding dat de opening voorzien is voor eind 2019. De adverteerder vermoedt dat de klager hier het verschil te weinig waarneemt tussen de gebruikte 3D-beelden en echte foto’s.  
Hij verzet zich dan ook volledig tegen de motivatie dat zijn reclame misleidend zou zijn, gezien hij zoveel als mogelijk melding maakt van de bewoordingen “modelappartement” en “opening eind 2019”. De gebruikte beelden van bewoners komen uit zijn andere residenties of via stock-foto’s; hij ontwikkelt ondertussen 13 assistentiewoningen en gezien hij als familiebedrijf ook telkens de zorgverlening van de bewoners op zich neemt, heeft de adverteerder ondertussen in Deinze, Oudenaarde, Aalst, Zwevegem en Rumbeke enkele honderden bewoners.  
Op de commentaar dat op de Nieuwbouwzondag zelf iets in het honderd is gelopen, kan hij alleen maar met begrip voor de frustratie reageren, gezien gedurende uren gepoogd werd het modelappartement zo snel mogelijk te laten openmaken. Bovendien heeft hij, van zodra hij wist dat er een probleem was, alle ingeschreven mensen geïnformeerd over het feit dat de bezichtiging pas later zou kunnen doorgaan, net om een nodeloze verplaatsing of ergernis te vermijden. De adverteerder erkent dat het hier gaat om een jammer voorval, maar meent dat dit geen reden is om zijn volledige organisatie af te schilderen als misleidend.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er ingevolge zowel de klacht als het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de assistentiewoning Residentie Kasselrij te Vichte nog niet afgewerkt en bewoond is.  

Zij heeft vervolgens enerzijds verschillende radiospots die zij via de media en de adverteerder ontving en anderzijds een reclamefolder en de reclame op de website van de adverteerder onderzocht in dit opzicht.  

Welnu, de Jury heeft vastgesteld dat in een van deze radiospots een vrouw aan het woord wordt gelaten die haar relaas begint met: “Ik had het nooit durven dromen, maar in Residentie Kasselrij, hier in ’t centrum van Vichte, ben ik echt een tweede leven begonnen.”.  

Zij is van mening dat aldus in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een daadwerkelijke getuigenis van een bewoner van deze specifieke assistentiewoning.  

De Jury is derhalve van oordeel dat deze radiospot niet waarheidsgetrouw is op dit punt en een onechte getuigenis bevat, wat strijdig is met artikels 5 en 13 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze radiospot waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de nog in aanbouw zijnde assistentiewoning in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.  

Wat de overige twee radiospots betreft, is de Jury echter van mening dat deze duidelijk in het algemeen betrekking hebben op het ruimere aanbod aan assistentiewoningen van de adverteerder en niet van aard zijn om door de gemiddelde consument te worden geïnterpreteerd als een specifieke getuigenis of bewering over de Residentie Kasselrij te Vichte.  

Ook wat de reclamefolder voor Residentie Kasselrij te Vichte en de reclame hiervoor op de website van de adverteerder betreft, is de Jury van mening dat uit de gebruikte tekst en afbeeldingen voldoende duidelijk blijkt dat deze assistentiewoning nog niet bewoond is en dat de getuigenissen in het algemeen verwijzen naar andere reeds bewoonde assistentiewoningen van de adverteerder. Zij heeft bovendien vastgesteld dat zowel de folder als de website “Opening eind 2019” vermelden.  

Dat het modelappartement in de assistentiewoning in kwestie op de aangekondigde nieuwbouwzondag door een misverstand niet kon worden bezocht zoals gepland, leidt er ten slotte volgens de Jury niet toe dat de reclame in het algemeen als misleidend zou dienen te worden beschouwd.  

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten met betrekking tot deze twee radiospots en de reclamefolder en de reclame op de website van de adverteerder.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.  

Adverteerder: SENIOR HOMES
Product/Dienst: Assistentiewoningen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Datum afsluiting:  25/05/2019