SENIOR HOMES – 17/06/2020

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat een grafiek met een dalende rode lijn met daarbij de tekst “Beleggen op de beurs” en een horizontaal blijvende blauwe lijn met daarbij de tekst “Huurinkomsten assistentiewoningen”, en onder de grafiek de tekst: “Het coronavirus heeft de beurzen diep in het rood gejaagd.”.

Zij bevat daarnaast onder meer ook de volgende tekst:

“De klassieke spaar- en beleggingsproducten verkeren op dit moment in crisis: de rentevoet bedraagt 0%, straks moet u zelfs nog betalen om uw zuurverdiende centen op uw spaarrekening te laten staan en het coronavirus heeft wereldwijd de beurzen diep in het rood gejaagd.

U zoekt een veilige, maar ook rendabele belegging voor uw zuurverdiende centen en blijft liever weg van de aandelenmarkt. Heeft u al gedacht aan investeren in een erkende assistentiewoning van Senior Homes?

Misschien is het moment gekomen dat wij iets voor u kunnen betekenen. Assistentiewoningen blijven immers een veilige en rendabele investering, met een rendement van om en bij de 3% netto. Beter dan dit zal u vandaag de dag moeilijk vinden…”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de grafiek die hem fout en bedrieglijk lijkt. Volgens hem gaat het om een bedrieglijke vergelijking tussen belegging op de beurs en investering in een assistentiewoning.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de grafiek in deze campagne gebaseerd is op de koersen van de BEL20 tussen half februari en half maart 2020 (de campagne werd opgesteld eind maart gezien de aanleverdatum bij bijlages zoals deze waarin de advertentie verscheen ongeveer een dikke maand voor verschijning ligt) en werd afgezet ten opzichte van de evolutie van de huurprijzen in zijn residenties.
Hij gaf aan dat de insteek achter deze grafiek was om aan te tonen dat bij geen enkele van zijn meer dan 300 verhuurde erkende assistentiewoningen een prijsdaling of een huurachterstand werd vastgesteld terwijl de volatiliteit op de beurzen door het nieuws rond COVID-19 enorm verhoogde.
Het leek hem duidelijk te zijn dat het hier om een algemene tendens ging die zich op dat moment afspeelde. Normaliter diende hier wel een duidelijke bronvermelding bij te staan maar daar is klaarblijkelijk iets misgelopen. Hij benadrukte echter dat hij hier zonder enige kwade bedoelingen en voor de eenvoud gekozen heeft voor de grafiek die is verschenen.
De adverteerder betreurde het dan ook dat deze grafiek als bedrieglijk of misleidend zou zijn beschouwd, hetgeen in zijn reclame nooit de bedoeling is. Hij vermoedt dat dit mede te wijten is aan het feit dat ondertussen de beurzen ook een miraculeuze herstelperiode hebben meegemaakt, hetgeen niemand kon voorspellen. Hij heeft als doel om het goed te doen en haalt daar ook goede resultaten mee, zowel voor zijn investeerders als voor zijn bewoners en wilde deze advertentie inzetten om dat aan te tonen in deze tumultueuze tijden. Het is niet zijn intentie om foute of dubieuze informatie te verspreiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht dienaangaande die naar de in deze advertentie gebruikte grafiek verwijst.

In dit verband heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de grafiek in deze campagne, die werd opgesteld eind maart gezien de aanleverdatum bij bijlages zoals deze waarin de advertentie verscheen ongeveer een dikke maand voor verschijning ligt, gebaseerd is op de koersen van de BEL20 tussen half februari en half maart 2020 en werd afgezet ten opzichte van de evolutie van de huurprijzen in zijn residenties.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de insteek van de adverteerder achter deze vereenvoudigde grafiek het aantonen van een algemene tendens was die zich op dat moment afspeelde (geen prijsdaling/huurachterstand bij zijn assistentiewoningen terwijl de volatiliteit op de beurzen door het nieuws rond COVID-19 enorm verhoogde).

De Jury is van mening dat dit algemene opzet ook voldoende duidelijk blijkt uit de advertentie in haar geheel bekeken en dat het loutere gebruik van de gestileerde grafiek niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

De Jury is desalniettemin van mening dat het om elke mogelijke verwarring te vermijden aangewezen zou zijn geweest om de bron voor de lijn van de grafiek betreffende beursbeleggingen te vermelden, zoals de adverteerder overigens zelf toegeeft in zijn reactie.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement met betrekking tot het gebruik van deze grafiek in de advertentie in kwestie en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SENIOR HOMES
Product/Dienst: Assistentiewoningen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  17/06/2020