SELEXION – 08/07/2014

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Nu wordt het echt serieus, want eindelijk spelen de Belgen hun eerste matchen. En dat is er aan te merken.”
Man: “Goeiedag, ’t is voor ne vaatwasser, ne computer, ne flatscreen, ne smartphone en een wasmachine en ja doet er ineens maar nog ne soundsystem bij ook. Ah, ge hebt droogkasten op stock, serieus? Awel ja, geeft er mij dan ook maar één eh.”
VO: “Als België wereldkampioen wordt, betaalt Selexion al je aankopen terug. Surf naar iksupportermee.be en krijg tot 26 juni al je Selexion-aankopen terugbetaald. Selexion, beter en niet duurder.”

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft een televisietoestel gekocht bij de adverteerder omdat deze reclame maakt dat hij uw product terugbetaalt als België wereldkampioen wordt. Maar als men zich wil registreren voor de actie blijkt dat er een heel reglement aan verbonden is: België moet wereldkampioen worden, bovendien moeten ze vijftien goals scoren, dan moet men nog een schiftingsvraag juist hebben (aantal inzenders) en daarvan wint dan 1500 man zijn aankopen terug. Volgens de klager gaat het om je reinste bedrog.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is de reclame geenszins misleidend en conform met Boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

De klager verwijst o.a. naar de beperking van 1500 winnaars, terwijl geïnsinueerd zou worden dat de aankoop van iedereen terugbetaald wordt in geval België het WK wint.
Echter, het geheel van het marketingmateriaal maakt wel degelijk duidelijk dat het gaat om een wedstrijd, hetgeen per definitie uitsluit dat iedereen wordt terugbetaald. Al het marketingmateriaal maakt duidelijk dat het een promotionele actie is waaraan voorwaarden verbonden zijn, zoals bij iedere wedstrijd.

Bovendien verwijst de adverteerder naar art. VI.99 §3 van het Wetboek Economisch Recht. Zelfs in de op de radio uitgezonden (onvermijdelijk) beperkte boodschap wordt uitdrukkelijk verwezen naar de website: www.iksupportermee.be.
Op deze website vindt men heel uitdrukkelijk het wedstrijdreglement terug alsook een verwijzing naar de 1500 deelnemers die terugbetaald zullen worden onder de voorwaarden van het wedstrijdreglement. In tegenstelling tot vele andere wedstrijden worden de deelnemers in casu gevraagd om zeer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te lezen en dit ook goed te keuren alvorens te kunnen deelnemen.

Het zou uiteraard niet kunnen dat er sprake zou zijn van een wedstrijd indien er geen enkel wedstrijdelement aan verbonden zou worden. In casu zijn er twee objectieve elementen die de winnaars zullen bepalen, met name in de eerste plaats een wedstrijdvraag en in de tweede plaats de snelheid van registratie.

Bovendien is het aantal van 1500 geenszins een beperkt aantal. De campagne liep van 12 mei tot 26 juni 2014. Zoals verwacht zal het aantal registraties schommelen onder of nauwelijks gelijk zijn aan 1500 registraties. In de mate dat de boodschap dan ook niet op duidelijke wijze zou verwijzen naar de beperking van 1500 registraties (quod non), merkt de adverteerder toch op dat ook die boodschap geenszins misleidend zou zijn aangezien ze wel degelijk in verhouding staat tot het aantal aankopen dat in aanmerking komt.

De adverteerder heeft daarnaast ook een Twitter- en Facebook-account die een ononderbroken stroom van informatie geven over deze campagne.

De consument is dan ook duidelijk op de hoogte van het feit dat het hier gaat over een actie onder voorwaarden en dat deze voorwaarden terug te vinden zijn in het wedstrijdreglement en op de website.

De adverteerder meent dan ook dat er hier geen sprake is van misleiding doch enkel van een ludieke campagne rond het WK, zoals er overigens zovele actief zijn.

Zonder enige nadelige erkentenis, heeft hij voor zover als nodig zijn website nog verder uitgebreid.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospots waarin onder meer het volgende wordt vermeld:
“Als België wereldkampioen wordt, betaalt Selexion al je aankopen terug. Surf naar iksupportermee.be en krijg tot 26 juni al je Selexion-aankopen terugbetaald.”.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat slechts op de website waarnaar in deze radiospots wordt verwezen via het wedstrijdreglement wordt vermeld dat het hier gaat om een wedstrijd waarbij onder bepaalde voorwaarden – onder meer wat betreft het minimum aantal goals dat België dient te scoren, de beantwoording van een wedstrijdvraag en de snelheid van registratie – het aankoopbedrag van 1500 aankopen terugbetaald wordt (100% als België de grote finale wint en 50% als België deze speelt maar verliest).

De Jury heeft er dienaangaande nota van genomen dat de adverteerder zijn communicatie op de website aanpaste door onder meer te vermelden “Selexion betaalt de aankoop terug van 1500 supporters!” in de plaats van “Selexion betaalt al uw aankopen terug!”.

De Jury is van mening dat de wijze waarop deze wedstrijd en haar voorwaarden in de door haar te beoordelen reclame worden gepresenteerd de gemiddelde consument kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden omtrent de juiste aard en draagwijdte van de aangekondigde promotionele actie, waarbij deze er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is bovendien van mening dat de op de website, in het wedstrijdreglement weergegeven informatie van aard is om de hoofdboodschap van de door de Jury te beoordelen reclame – Als België kampioen wordt, betaalt Selexion al uw aankopen terug – dermate te ondergraven dat de vermelding van deze informatie op de website in casu geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels VI.97 en VI.99 van het Wetboek van economisch recht en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Overeenkomstig de artikels 2 en 9 van haar reglement heeft de Jury de adverteerder tevens verzocht om zijn volgende campagne in het kader van een wedstrijd voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan aan de Jury ter onderzoek voor te leggen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: SELEXION
Product/Dienst: Actie WK Voetbal 2014
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/07/2014