SELECTED WINES – 20/06/2017

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “Jaarlijkse braderijstunt Selected Wines” bevat onder meer de volgende tekst inzake een “LIMONCELLO PALLINI SIMPLY THE BEST - ACTIE”:
“Win handgeschilderde keramieke Limoncelloglaasjes van Pallini!”;
“De 4 personen met de meest gedronken Limoncello Pallini shots of bestelde Limoncello Pallini flessen (tellen voor 10 shots) ontvangt een set van 6 handgeschilderde Limoncelloglaasjes Pallini!
Aankopen in groep mogen gecumuleerd worden.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager beloont deze actie degene die het grootste aantal shotjes limoncello drinkt. Dit zet volgens hem duidelijk aan tot overmatig alcoholgebruik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit een groepsactie betreft; er staat duidelijk vermeld dat men in groep kan sparen, dus deze mail is verre van met de bedoeling opgesteld om een bepaald persoon tot overmatig alcoholgebruik aan te sporen. Men kan zelfs zonder alcohol te nuttigen de glaasjes winnen, namelijk door ongeopende flessen Limoncello aan te schaffen / te bestellen.
Deze mail is bovendien naar privéklanten gestuurd die hun eigen emailadres vrijwillig hebben opgegeven omdat ze wensten op de hoogte gehouden te worden van acties.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft vastgesteld dat de promotionele e-mailing een actie aankondigt waarmee beschilderde glaasjes van een limoncello-merk kunnen worden gewonnen onder meer door het meeste shots van deze limoncello te drinken.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin wordt gewezen op het feit dat tevens aan de actie kan worden deelgenomen louter door flessen van het merk aan te schaffen, zonder deze daarom ook meteen te nuttigen.

De Jury is desalniettemin van mening dat de reclame wel degelijk als hoofdboodschap brengt dat men zijn winstkansen kan verhogen door een grotere hoeveelheid alcoholhoudende dranken te consumeren en dat het loutere feit dat er een alternatieve wijze van deelname wordt vermeld in casu niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame een onverantwoordelijke en overmatige consumptie van de gepromote alcoholhoudende drank aanmoedigt en derhalve strijdig is met artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: SELECTED WINES
Product/Dienst: Limoncello Pallini
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/06/2017