SEB – 02/05/2017

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont ouders die ’s avonds thuiskomen terwijl de kinderen de kamer aan het stofzuigen zijn waarin zij een kussengevecht hebben gehouden, waarna de gepromote stofzuiger wordt gepresenteerd.
Aan het einde van de spot zegt de commentaarstem: “Maak kans op 1 jaar huishoudhulp via rowenta.be.”.
Tekst op scherm: “Win 1 jaar huishoudhulp - Deelnamevoorwaarden op rowenta.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat vermeld wordt dat men gratis een huishoudhulp als cadeau krijgt. Hij vindt het beledigend dat huishoudhulpen als gebruiksvoorwerpen worden benaderd.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie waarin ouders worden getoond die ’s avonds thuiskomen terwijl de kinderen de kamer aan het stofzuigen zijn waarin zij een kussengevecht hebben gehouden.

De Jury is van mening dat de spot zich niet negatief uitlaat over huishoudhulpen, maar slechts aan het einde wijst op het feit dat men via de website van de adverteerder kans kan maken op 1 jaar huishoudhulp.

De Jury is eveneens van mening dat de gemiddelde consument deze spot niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van huishoudhulpen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een bepaalde beroepsgroep te kleineren of in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SEB
Product/Dienst: Rowenta stofzuiger
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/05/2017