SEAT – 08/10/2008

Beschrijving van de reclame

De advertenties tonen enerzijds de Seat Ibiza en anderzijds de Seat Altea, met de tekst “Seat Sensation Days 29 septembre -> 11 octobre”. Onderaan de vermeldingen inzake het gemiddeld brandstofverbruik en de CO2 uitstoot. Daarnaast de gegevens van Garage Poncin.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de Seat importeerder niet aanwezig is in de krant Passe-Partout en dat al het materiaal dat van hen afkomstig is in overeenstemming is met de nieuwe Febiac code.

Hij verduidelijkte dat de verantwoordelijke uitgever de Garage Poncin is die zich baseerde op een advertentie met A4 formaat die verkleind werd waardoor de vermeldingen inderdaad niet meer voldoen aan de vereiste grootte.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de eerste advertentie (Passe Partout Aarlen nr 38) verschenen is in het formaat 230 mm x 109 mm met een lettergrootte van 1 mm voor de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2, hetgeen kleiner is dan de lettergrootte die voorschreven is in art. 5 van de Febiac code (1,5 mm).

De Jury heeft genoteerd dat de tweede advertentie (Passe Partout Aarlen nr 39) verschenen is in het formaat 230 mm x 109 mm met een lettergrootte van 1 mm voor de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2, hetgeen kleiner is dan de lettergrootte die voorschreven is in art. 5 van de Febiac code (1,5 mm).

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de advertenties in kwestie te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met art. 5 van de Febiac code en deze intussen niet meer te verspreiden.

De Garage Poncin bevestigde dat ze de toepasselijke bepalingen zal respecteren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SEAT
Product/Dienst: Ibiza, Altea
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/10/2008