SCOTTS – 01/04/2008

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een kikker die op een gazon springt en met het product in de hand een lied zingt: “Lijkt je gazon nergens naar. Even strooien t’is zo klaar en na een week zie je de kracht van Evergreen, een mooier groen heb je nooit gezien, zo een perfect gazon verkrijg je met Evergreen.”
De kikker toont de verpakking van het product (Evergreen Complete saison gazonmest) en strooit de inhoud ervan op het grasperk, waarna het gazon groener wordt. Andere dieren vergezellen de kikker al zingend en dansend.
Op het einde van de spot wordt de verpakking en product in beeld gebracht met daarnaast de vermelding “Evergreen, 1 x strooien = 6 maanden resultaat”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend voor het publiek in zover dat ze kikkers en egels toont, die zich verheugen om het gebruik van selectieve meststoffen en pesticiden. Indien men in het wild levende dieren, zoals kikkers en egels, in zijn tuin wil aantrekken, dan zijn er gewone middelen om dat te doen zonder meststoffen en pesticiden te gebruiken. Het gebruik van sommige van die middelen leidt tot een afname van ongewervelde diersoorten, waarmee kikkers en egels zich voeden. Beweren dat het gebruik van fytosanitaire middelen in de tuin bijdraagt tot een verbetering van de levensvoorwaarden van de wilde fauna, is derhalve helemaal misleidend.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot waarover de klacht werd ingediend niet de Belgische spot is, maar de Engelse spot. In de Belgische spot is er geen sprake van een meststof met herbicide, enkel van een meststof zonder meer die het gazon in opperbeste conditie gaat brengen. De adverteerder benadrukte dat de wilde dieren die in de spot gebruikt worden, louter de boodschappers van het verhaal zijn zonder dat er verwezen wordt naar hun welzijn voor of na het gebruik van een Evergreen product.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de betreffende spot uitsluitend verwijst naar een gazon dat groener is en mooier dankzij het gebruik van het aangeprezen product. Volgens de Jury zegt deze reclameboodschap niet dat het de bedoeling van het product in kwestie is om dieren in een tuin / op een gazon aan te trekken. De Jury is inderdaad van mening dat de dieren in deze spot enkel aanwezig zijn om de hogervermelde boodschap over te brengen.

Anderzijds heeft de Jury uit het antwoord van de adverteerder kunnen afleiden dat het product dat in de spot aangeprezen wordt, een meststof is zonder onkruidverdelger.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat het gebruik van dieren in deze spot geen probleem stelt.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen is de Jury van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCOTTS
Product/Dienst: Evergreen
Media: TV
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/04/2008