SCOOT – 04/05/1999

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een vrouw horen die om hulp roept, terwijl een stem een reeks producten en diensten opsomt die men eventueel zou kunnen nodig hebben (loodgieter, hersteller, verzekering, alarmsysteem enz.). Een buurman schreeuwt “hou uw mond !” en de stem zegt “of zoekt u een goed isolatiesysteem ? In geval van moeilijkheden wat U ook zoekt, Wie Scoot die vindt”, gevolgd door een 0800-telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misplaatst op een ogenblik waarop de samenleving opkomt tegen onverschilligheid en geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij nooit de intentie had om te choqueren, geweld naar voor te brengen of het principe van de sociale verantwoordelijkheid te verwaarlozen. De humor zit immers meer in het geluid voortgebracht door een vrouw die een technisch probleem heeft, eerder dan dat zij met geweld wordt bedreigd.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat de spot, gelet op zijn inhoud, meer bepaald de woorden “hou uw mond !” na de woorden “help, help mij !”, strijdig is met het principe van sociale verantwoordelijkheid (art. 4,3° IKK-Code). Er is immers een morele en wettelijke plicht om hulp te bieden aan een persoon in gevaar. Aangezien het gebruik van humor niet mag leiden tot de verwaarlozing van dit principe, heeft de Jury aanbevolen om de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de spot niet meer zou verspreid worden.

Adverteerder: SCOOT
Product/Dienst: Gratis informatiedienst
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/05/1999