SCARLET – 30/08/2005

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een brede laan met een massa naakte betogers die met zwaaiende vuisten hun ongenoegen uiten. Mannenstem: « Nous les Belges, on se fait tous complètement plumer. On paie beaucoup trop pour internet et souvent aussi pour la téléphonie. Beaucoup plus qu'en France, au Pays Bas ou en Allemagne. Et ca suffit, car Scarlet lance maintenant Scarlet One. L'internet super rapide et les appels gratuits en Belgique. Tout en payant seulement 49,95 €. par mois. Ne vous laissez donc pas plumer plus longtemps. Appelez gratuitement le 0800/28001 ou surfez sur www.scarlet.be »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend en schandelijk.
 

Standpunt van de adverteerder

Scarlet stelde nummer twee op de telecommunicatiemarkt in de Benelux te willen worden. Met dit perspectief ontwikkelde Scarlet een nieuw product, Scarlet One dat als doelstelling heeft een goedkoop alternatief te zijn tov de concurrentie en technisch gezien bestaat uit een supersnelle internetverbinding waarmee ook gratis nationaal kan gebeld worden van vaste lijn naar vaste lijn. Scarlet stelde ook dat zij de goedkoopste zijn en vaststellen dat de meeste Belgen nog steeds teveel betalen voor hun telecomdiensten en daarom was een krachtige campagne nodig om deze boodschap aan het publiek over te brengen.

Scarlet licht toe dat ze oorspronkelijk op 11 juli gestart waren met een versie waarbij de naakte lichamen volledig zichtbaar waren, maar dat reeds 3 dagen later (gelet op feit dat er reacties binnenliepen)beslist werd om een aangepaste versie van de spot uit te zenden waarbij de intieme delen werden bedekt met een digitaal vijgenblad.

De adverteerder legde uit dat de slogan “Laat u niet uitkleden” duidelijk maakt dat de consument genoeg heeft van een markt die nooit echt is vrijgemaakt en van de daarbij horende hoge telecomtarieven. Er worden naakte mensen getoond omdat ze een beeld wilden dat krachtig genoeg is om mensen tot nadenken aan te zetten en hen er bewust van te maken dat ze al jaren teveel betalen. Scarlet stelde dat het geenszins haar bedoeling is geweest om te choqueren. Haar inziens zijn deze beelden niet seksueel geladen. De figuranten zijn een weergave van de maatschappij (jong, oud, knap en minder knap) zodat niemand zich moet aangevallen voelen en bovendien gaat het om snel voorbijgaande beelden. Er kan volgens de adverteerder dan ook geen sprake zijn van aantasting van de menselijke waardigheid. Bovendien worden we in huidige maatschappelijke context dagelijks geconfronteerd met naakt en is naaktheid dus niet meer zo ongewoon. Scarlet gaat ervan uit dat de klachten hun oorsprong vinden in de versie van voor de aanpassing en deze thans dan ook zonder voorwerp zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de slogan “Laat je niet uitkleden” willen benadrukken heeft door naakte mensen te tonen. Rekening houdend met het feit dat de intieme delen bedekt werden door een digitaal vijgenblad, heeft de Jury gemeend dat deze beelden geen provocerende of onfatsoenlijke elementen bevat in de context van de huidige samenleving. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: telecom
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2005