SCARLET – 26/08/2008

Beschrijving van de reclame

Op de website worden verschillende formules aangeboden, waaronder Scarlet ADSL 20 en Scarlet One 20.

Onder de titel Scarlet ADSL 20 wordt ondermeer het volgende vermeld: 60 GB downloadvolume inbegrepen.

Onder de titel Scarlet One 20 wordt ondermeer het volgende vermeld:
100 GB downloadvolume inbegrepen.

Motivering van de klacht(en)

Scarlet vermeldt opnieuw “Downloadvolume”, terwijl het eigenlijk up-en downloadvolume moet zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij intussen het nodige gedaan heeft om alle vermeldingen van downloadvolume te vervangen door up-en downloadvolume, zodat er geen misverstand meer kan bestaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder het nodige gedaan heeft om de term “downloadvolume” te vervangen door “up-en downloadvolume”. De Jury is van oordeel dat deze vermelding heden voldoende duidelijk is en niet langer van aard is om de consument te misleiden. Zij heeft derhalve gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: Scarlet ADSL 20-Scarlet One 20
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/08/2008