SCARLET – 25/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner met als tekst “SCARLET ADSL 20, Téléchargement : vitesse 20 MB – Volume: 60 GB, Maintenant €25,- par mois” toont een vrouw in ondergoed.

Motivering van de klacht(en)

Is het nodig/gerechtvaardigd om een schaars geklede vrouw te tonen om reclame te maken voor dit aanbod? Deze afbeelding is choquerend. Het lichaam van de vrouw moet niet dienen om eender wat te verkopen.

Het is choquerend dat er geen enkel functioneel verband te vinden is tussen de schaars geklede vrouw en de aangeboden dienst.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de afbeelding van een jonge vrouw in ondergoed geen verband houdt met de aangeboden dienst. In deze context druist deze afbeelding in tegen het fatsoen.

Daar dergelijke vorm van reclamecommunicatie negatieve reacties kan uitlokken bij het grote publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: ADSL20
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  25/06/2008