SCARLET – 20/04/2018

Beschrijving van de reclame

De voice-over in de video zegt: “Het mobiele abonnement van Scarlet, da’s bellen, sms’en en mobiele data voor 8 euro per maand. Wacht efkes, 8 euro? Waarom betaalde gij dan meer?
Aah, gij denkt dat ge dan meer matches gaat hebben op Tinder. Ooh, raaaw.”.
Men ziet het beeld van een gespierde man in slip met links een kruis en rechts een hart. De man neemt poses aan en elke keer klikt een vinger op het hart en het woord “like” verschijnt.
We zien vervolgens het beeld van een erg magere man in gele short, die probeert zijn biceps te tonen, een vinger klikt op het kruis en het woord “nope” verschijnt.
Voice- over: “Ja, sorry, stop maar met te veel te betalen en abonneert u op scarlet.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat men in de reclame de eerste man beoordeelt op zijn uiterlijk, men liket hem en gebruikt het taalkundige register van de schoonheid voor de gespierde man terwijl men de tweede man niet liket gelet op zijn meer frêle uiterlijk. Volgens hem heeft iemand beoordelen op zijn uiterlijk, hem enkel op dat punt in beschouwing nemen geen plaats in reclame. Andere reclames waarin het uiterlijk van vrouwen op de voorgrond werd geplaatst werden in het verleden al ingetrokken en voor de klager dient dit hetzelfde te zijn als de man beoordeeld wordt op zijn uiterlijk in een reclame; gendergelijkheid moet in twee richtingen gaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om met zijn reclame enig oordeel te vellen over het uiterlijk en dat de spot enkel wilde benadrukken dat applicaties zoals Tinder even goed bij hem kunnen werken als bij een andere operator.

Om dit te visualiseren, toont de spot het gebruik van Tinder, door in te spelen op een van de controversiële kenmerken van de applicatie: namelijk dat het vaak oppervlakkige criteria zijn, zoals het uiterlijk, die leiden tot een potentiële ‘match’.

Wat de ironische toon van de communicatie betreft, heeft de adverteerder verduidelijkt dat deze hem eigen is. Een manier voor hem om diegenen die (nog) geen klant zijn bij hem te ‘feliciteren’ (met humor). Tot slot dient genoteerd te worden dat deze werkwijze niet nieuw is: de adverteerder doet regelmatig beroep op dit soort van analogieën om de absurditeit van meer dan nodig te betalen aan te tonen.

De adverteerder is van mening dat zijn reclame helemaal niet vernederend of denigrerend is en geen enkel provocerend of onfatsoenlijk visueel of tekstueel element bevat. Hij betreurt ten zeerste de interpretatie die de klager aan deze reclame geeft en die volledig voor zijn rekening is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot het gebruik van de applicatie Tinder toont om het mobiele abonnement van de adverteerder te promoten.

Zij heeft eveneens vastgesteld dat de voice-over van de Franstalige spot onder andere zegt: “Un physique, ça ne s’achète pas!”.

De Jury is van mening dat de toon van de reclame duidelijk absurd is en heeft er, ingevolge het antwoord van de adverteerder, nota van genomen dat deze een ironische toon gebruikt tegenover zij die geen klant zijn en hen probeert de absurditeit aan te tonen van meer te betalen dan nodig is.

Wat de opmerking van de klager betreft met betrekking tot het feit dat een man beoordeeld wordt op zijn uiterlijk, is de Jury van mening dat de reclame net het feit dat de applicatie in kwestie zich op oppervlakkige criteria baseert hekelt en, meer algemeen, het feit dat men zich beperkt tot het uiterlijk.

De Jury is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een onrechtmatig gebruik van het mannelijk lichaam.

In deze context is de Jury van oordeel dat deze spot de man niet herleidt tot een lustobject en zijn waardigheid niet aantast.

Zij is eveneens van oordeel dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden als seksistisch of denigrerend voor mannen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: Mobiel abonnement
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2018