SCARLET – 13/07/2001

Beschrijving van de reclame

Op de website www.bestnet.be bevindt zich een banner met als opeenvolgende tekst : “Scarlet Telecom + logo, Econophone en Viatel klanten opgelet ! Scarlet neemt de diensten over tegen dezelfde voorwaarden”. Wanneer men op de banner klikt kan men in de tekst tevens de volgende zin lezen : “Klanten van Viatel en Econophone kunnen via Scarlet tegen dezelfde voorwaarden bellen als ze zich via de 2 bijgaande formulieren aanmelden”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is misleidend daar de connectiekost geen 0 Fr bedraagt zoals bij Viatel en Econophone.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de internetsite nergens aangeeft dat de diensten tegen dezelfde prijs of tegen dezelfde tarieven worden aangeboden. Hij heeft benadrukt dat enkel wordt aangegeven dat het om dezelfde voorwaarden gaat en dit slaat op de contractuele rechten en plichten van de partijen en niet op de prijs. Hij was de mening toegedaan dat deze vermelding dan ook niet misleidend is, maar ging nakijken in welke mate deze vermelding kon aangepast worden.

Jurybeslissing

Na onderzoek meende de Jury dat de reclame via de banner op de internetsite zoals die zich voordeed op het ogenblik van de klacht, inderdaad misleidend kan zijn door de bewering dat klanten van Viatel en Econophone via Scarlet tegen dezelfde voorwaarden kunnen bellen als zij zich aanmelden via de twee bijgaande formulieren, terwijl de prijzen niet dezelfde zijn Op basis van art. 23,2° WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code heeft de Jury de aanbeveling geformuleerd om deze bewering « tegen dezelfde voorwaarden » ofwel te verduidelijken door erop te wijzen dat de prijzen niet dezelfde zijn, ofwel weg te laten.

Gevolg

Bij nazicht op de internetsite heeft de Jury vastgesteld dat de banner inmiddels reeds in die zin aangepast werd door de vermelding : « Er zijn connectiekosten verschuldigd van 1.65 bef plus BTW voor alle gesprekken naar nationaal, internationaal en naar mobiel ».

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: Tarieven
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/07/2001