SCA HYGIENE PRODUCTS NV – 14/12/2010

Beschrijving van de reclame

De spot brengt een vrouw in beeld die haar ervaringen vertelt met het product. Eerst toont men haar aangezicht met opvallend groene ogen en vervolgens ziet men een dansend koppel. Daarna wordt het product in beeld gebracht.

Voice-over: “Wat is het eerste dat aan mij opvalt? Zijn het mijn opvallende ogen, mijn intrigerende salsabewegingen? In ieder geval niet mijn urineverlies, want ik gebruik Tena lady met fresh odour control dat ongewenste geurtjes neutraliseert. Mijn urineverlies is dus wel het laatste dat opvalt. Ervaar het zelf. Tena
lady.”

Logo van Tena en vermelding van de website www.tena.be

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ethisch onverantwoord daar het wegmoffelen van een symptoom wordt gepromoot terwijl deze een ernstige oorzaak kent. Urineverlies wordt als normaal weergegeven in deze reclame en kan ervoor zorgen dat vrouwen met urineverlies gaan denken dat dit niet moet of kan behandeld worden.

Jurybeslissing

Vooreerst vestigt de Jury er de aandacht op dat zij enkel bevoegd is m.b.t. de inhoud van de reclame en dat zij zich niet uitspreekt m.b.t. het product zelf.

De Jury heeft vastgesteld dat in de Tv spot in kwestie de eigenschappen van het product op de voorgrond worden gebracht, met name het opvangen van geurtjes en het onopvallend maken van urineverlies zodat de dame in kwestie haar hobby’s gewoon verder kan uitoefenen.

De Jury is van oordeel dat deze spot geen elementen bevat die sociaal onverantwoord overkomen, noch enige bewering dat urineverlies niet medisch kan of moet behandeld worden. De spot beperkt er zich toe de eigenschappen van het product op de voorgrond te plaatsen en blijft binnen dit kader.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCA HYGIENE PRODUCTS NV
Product/Dienst: Tena
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/12/2010